Θεός

Από Βικιφθέγματα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Βλέπε και:Αγία Γραφή[επεξεργασία]

 • “Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται” [Ματθ. κβ’37-40] Ματθ.κβ'37-40
 • “Ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων. ηλί ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτ’ έστι, Θέε μου Θεέ μου, ινατί με εγκατέλιπες;” [Ματθ. κζ’46] Ματθ.κζ'46
 • “Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ” [Λουκ. κ’25] Λουκ.κ'25
 • “Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ” [Ματθ. κβ’21] & [Μαρκ. ιβ’17] [[Ματθ. κβ’21] & [Μαρκ. ιβ’17]]
 • “Θεός ουκ έστι νεκρών, αλλά ζώντων. Πάντες γαρ αυτώ ζώσιν” [Λουκ. κ’38] Λουκ.κ'38
 • “Και τις δύναται σωθήναι; (…) Παρά ανθρώποις αδύνατον, αλλ’ ου παρά Θεού. Πάντα γαρ δυνατά εστί παρά τω Θεώ” [Μαρκ. ι’27] Μαρκ.ι'27
 • “Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις” [Ματθ. δ’10] Ματθ.δ'10
 • “Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν” [Λουκ. ια’28] Λουκ.ια'28
 • “Ουαί υμίν τοις Φαρισαίοις, ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον και το πήγανον και παν λάχανον, και παρέρχεσθε την κρίσιν και την αγάπην του Θεού. Ταύτα δε έδει ποιήσαι, κακείνα μη αφιέναι” [Λουκ. ια’42-43] Λουκ.ια'42-43
 • “Ουδείς αγαθός ει μη είς ο Θεός” [Ματθ. ιθ’17] & [Μαρκ. ι’18] & [Λουκ. ιη’19] [[Ματθ. ιθ’17] & [Μαρκ. ι’18] & [Λουκ. ιη’19]]
 • “Ουδείς οικέτης δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν (…) Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά” [Λουκ. ιστ’ 13] Λουκ.ιστ'13
 • “Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού” [Ματθ. δ’4] Ματθ.δ'4
 • “Ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων” [Ματθ. κβ’32] Ματθ.κβ'32
 • “Ουκ έστιν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων” [Μαρκ. ιβ’27] Μαρκ.ιβ'27
 • “Ούτος ο λαός τοις χείλεσι με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμού. Μάτην δε σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γαρ την εντολήν του Θεού κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων” [Μαρκ. ζ’6-8] Μαρκ.ζ'6-8


Διαφόρων[επεξεργασία]

 • Το Σύμπαν δεν είναι Θεός να σε φροντίσει μεταφυσικά, όμως σαφέστατα υπάρχει αυτό και οι νόμοι του. Ο Θεός κατευνάζει τα άγχη όσων θεωρούν τον φόβο σημαντικότερο της επίγνωσης, εμποδίζοντάς την με φαντασιακές δοξασίες. Οι δοξασίες που περιβάλλουν τον Θεό αποτελούν παγιωμένη αρχαϊκή φαντασία. Ο θάνατος της ατομικότητας της φαντασίας (του φαντασιακού) και η ανικανότητα διαχωρισμού της από τα δεδομένα, αποτελεί το μεγαλύτερο έγκλημα του Θεού. Γκόλμαν Ντάνιελ
 • Ο Θεός έχει μεγαλύτερη ανάγκη να πιστεύουμε ότι υπάρχει, παρά να είμαστε ηθικοί (οι ιερείς ταυτίζουν αυτά τα δύο λόγω του δικού τους υπαρξιακού άγχους ως ιερείς και πιστοί). Αυτό συμβαίνει γιατί και η ηθική και η θεία υπόσταση επιτυγχάνονται από το εκάστοτε άτομο· όμως τον Θεό Τον καίει άμεσα περισσότερο η προσωπική Του ύπαρξη μέσω της πίστης μας την οποία απαιτεί κεκαλυμμένα, παρουσιάζοντας εντέχνως την ελεύθερη θέληση "κακής" επιλογής του αιώνιου κολαστήριου Του (η έστω κολαστήριο του Σατανά ο οποίος δρα ως θείο όργανο, τον οποίο δεν υπερνικά συνειδητά παρ' ότι Παντοδύναμος) ως μη χειραγωγούμενη εναλλακτική. Ηθικός βίος χωρίς πίστη στη ύπαρξή Του, θεωρείται κολάσιμος, εφ' όσον ο Θεός υπάρχει μέσω των πιστών Του, και τιμωρεί αμείλικτα όσους Του αφαιρούν την υπόσταση. Σάνταβα Ντέιβιντ
 • Ο Θεός αγαπά. Κι ένας άνθρωπος δύναται να αγαπά. Ο Θεός σκέφτεται. Κι ένας άνθρωπος δύναται να σκέφτεται. Ο Θεός επιθυμεί. Κι ένας άνθρωπος δύναται να επιθυμεί. Ο Θεός τιμωρεί. Κι ένας άνθρωπος δύναται να τιμωρεί. Ο Θεός θυμάται. Κι ένας άνθρωπος δύναται να θυμάται. Όσο τέλειος κι αν είναι ο Θεός, ενεργεί παντελώς ανθρωπομορφικά, λες και τον έχουν πλάσει άνθρωποι για να υπηρετεί τις ανάγκες τους με την τέλεια συμπεριφορά του προς αυτούς, έστω και με τους περιορισμούς που κι ένας άνθρωπος-κηδεμόνας θα έθετε. Ελάχιστα πράγματα είναι ανθρωπομορφικά στο Σύμπαν. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για τον ανθρωπομορφικό Θεό διαβάζουμε σε βιβλία τυπωμένα σε κοινά τυπογραφεία, και παρ' όλ' αυτά τα δεχόμαστε ως απόλυτη αλήθεια. Αν η αλήθεια και το ψέμα είναι αναγκαστικά ανθρωπομορφικά, τότε περιγράφουν μόνο τα πράγματα που επικοινωνούνται συνειδητά ή ερμηνευτικά μεταξύ ανθρώπων. Εφ' όσον ελάχιστα πράγματα είναι ανθρωπομορφικά στο Σύμπαν, η ορολογία και τα μοτίβα σκέψης αυτά, περιγράφουν ελάχιστα πράγματα στο Σύμπαν. Αν κάποιος ισχυριστεί ότι ορθώς πράττουμε που επικεντρωνόμαστε στον άνθρωπο, του απαντώ ότι η ηδονιστική μη συνειδητοποίηση της κατάστασής μας, εκμηδενίζει την ανθρώπινη ανάγκη για θεµελιώδη επίγνωση. Σάνταβα Ντέιβιντ
 • Ο μέσος πιστός δεν ενδιαφέρεται άμεσα για το αν υπάρχει Θεός, αλλά για το αν υπάρχει κάποιος που θα του παρέχει αιώνια αθανασία ακόμη και μετά τον θάνατό του, και θα τον στηρίζει ψυχικά στα δύσκολα. Αυτό είναι κάτι πολύ άμεσο και το ονομάζει Θεό. Όμως μη έχοντας αναπτυγμένη την κριτική σκέψη και την αυτογνωσία αδυνατεί να διακρίνει έννοιες, διότι μία τέτοια συνειδητοποίηση θα τις αποδομούσε θεμελιωδώς. Σαπόλσκυ Ρόμπερτ
 • Τίποτα δεν υπερβαίνει (χωροχρονικά κι αιτιακά) το Σύμπαν. Αν υπάρχει Θεός είναι το τίποτα. Ο Θεός είναι εγγενώς απροσέγγιστος, όχι λόγω μυστηριακής ανωτερότητας, αλλά λόγω μηδενικής αξίας. Το άλογο δεν είναι ανώτερη μορφή σκέψης, αλλά η μη σκέψη. Ο Θεός σχετίζεται με παράδοση και συναίσθημα, όχι αναλυτική σκέψη. Ο μυθικός Σατανάς είναι φίλος του Θεού γιατί μισώντας τον του προσδίδει ψευδαίσθηση υπόστασης, έστω στα μάτια των πιστών. Ο αστροχημικός, ο αιτιακός κοσμολόγος και ο νευροεπιστήμονας είναι οι υπέρτατοι εχθροί του Θεού και η ανοιχτή στην ανατροπή και την εξέλιξη επιστημονική μέθοδος, η πραγματική βίβλος του Σατανά. Σμόλιν Λι
 • Στον κόσμο επικρατεί το κακό και το άδικο, διότι η μεταφυσική του Θεού βασίζεται στο εγγενώς ανεξήγητο και άλογο (μη λογικό). Χώκινγκ Στήβεν
 • Αν δεν υπάρχει Θεός, δεν θα μου έκανε την παραμικρή εντύπωση το γεγονός ότι τον πίστεψα Ριντλς Γκ.
 • Αν είχα φτιάξει έναν κόσμο σαν τον Θεό, θα τον άφηνα κι εγώ στην τύχη του Φελίνι Φεντερίκο
 • Κάθε φορά που οι κανίβαλοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν από πείνα,ο Θεός τους στέλνει έναν ευτραφή καλόγερο. Όσκαρ Ουάιλντ
 • Αν ο Θεός ήταν δημοκρατικός,δεν θα έδινε τις 10 Εντολές!Θα έδινε 10 Προτάσεις προς Συζήτηση...Άγνωστος
 • Αν θα σε υιοθετούσε ένας βασιλιάς η έπαρσή σου θα ήταν μεγάλη. Γιατί όμως δεν είσαι υπερήφανος, αφού είσαι ο γιος του Θεού Επίκτητος
 • Αν ο Θεός δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον επινοήσουμε Σαίξπηρ
 • Λυπάμαι που το λέω, αλλά η εικόνα της παιδιάστικης αιώνιας ευτυχίας στον Παράδεισο, πέραν από ουτοπιστικά ηδονιστική, μου φαίνεται και γελοία. Ο θάνατος ισοδυναμεί με συνειδησιακό εκμηδενισμό, και μόνο εντροπισμένες μνήμες του νεκρού επιβιώνουν σε μελλοθάνατους. Θεός σίγουρα υπάρχει, μα ο καθένας τον ονομάζει διαφορετικά. Εγώ τον αποκαλώ ανθρώπινη βλακεία. Άλλεν Γούντι
 • Αν ο Θεός εμφανιζόταν σε πεινασμένος ανθρώπους, θα έπρεπε να έχει τη μορφή της τροφής Άγνωστος
 • Αν πιστεύεις στο Θεό, να επικοινωνείς μαζί Του, καταργείς τη μοναξιά σου – και τη δική Του Λιακάτου Σ.
 • Αν προχωράς σε λάθος κατεύθυνση ο Θεός επιτρέπει στροφές 180 μοιρών Μπράουν Τζ.
 • Άνθρωπε γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το Σύμπαν και τους Θεούς Δελφικό ρητό
 • Αντί να κολλήσεις πάνω σου την ετικέτα του χριστιανού, του Eβραίου, του βουδιστή, του μουσουλμάνου, η ο,τιδήποτε άλλο, προσπάθησε να μοιάσεις στον Χριστό, στον Θεό, στον Βούδα ή στον Μωάμεθ Άγνωστος
 • Από την καθαρή ψυχή, καλύτερο μέρος πάνω στη Γη δεν έχει ο Θεός Πυθαγόρας
 • Ο Θεός γνωρίζει κάθε έκβαση εκ των προτέρων, και δεν σώζει μόνο τα αθώα θύματα που θα εγκληματήσουν ή απλά τα χρησιμοποιεί ως αντικείμενα ενοχοποίησης τρίτων Έλιοτ Τόμας
 • Από τον Θεό τραβιέται ο άνθρωπος όπως ο καρχαρίας από το αίμα.(Οδυσσέας Ελύτης)
 • Αυτός που διάνυσε τα ουράνια μόνος και ο που περπάτησε στη θάλασσα όπως στη γη, αυτός που έπλασε τις Πλειάδες, τον Έσπερο, τον Αρκτούρο και τις ανοιχτωσιές του νότου, αυτός που έφτιαξε τα μεγάλα και τα ανεξιχνίαστα, τα ένδοξα και τα εξαίσια, ως ουν έστιν αριθμός, αν περπατήσει πλάι μου δεν θα τον δω και αν με προσπεράσει δε θα τον καταλάβω... Ιώβ 9,8-11
 • Για ν' ανεβείς στον Θεό, χρειάζεται να βυθιστείς μέσα σου Ουγκώ Β.
 • Για να δείξει το αιώνιο πρόσωπό Του και τις ανεξάντλητες μορφές Του, ο Κύριος, δημιούργησε τους πράσινους λειμώνες του χρόνου και του χώρου Τζαμί (Περσία, 1414-1492)
 • Για σένα είμαι άθεος. Για τον Θεό είμαι νόμιμη αντιπολίτευση Άλεν Β.
 • Δε γνωρίζω αν υπάρχει Θεός, αλλά για την υπόληψή του θα ήταν καλύτερα, αν δεν υπάρχει Ρενάρ Ζ.
 • Δεν ευθύνομαι μπροστά στον Θεό για τις αμφιβολίες που γεννήθηκαν στην ψυχή μου, γιατί αυτές οι αμφιβολίες είναι η συνέπεια εκείνης της νόησης που ο Ίδιος μου έδωσε Σουίφτ Τζόναθαν
 • Δεν έχω πρόβλημα με τις θρησκείες, αρκεί να μην επεμβαίνουν στο έργο του Θεού Άτκινσον Μπρουκς
 • Δεν υπάρχει άνθρωπος άνευ του Θεανθρώπου, ούτε υπάρχει άνθρωπος εκτός του Θεανθρώπου Πόποβιτς Ιουστίνος
 • Δόξα τω Θεώ, είμαι άθεος (Soy ateo gracias a Dios) Μπουνιουέλ Λουίς
 • Δυο άτομα δε μπορούν να μισήσουν ο ένας τον άλλον, αφού και οι δυο αγαπάνε τον Θεό Άγνωστος
 • Εάν εσύ μιλάς με τον Θεό, αυτό είναι προσευχή, αν ο Θεός μιλάει μαζί σου, αυτό είναι έμπνευση Άγνωστος
 • Εάν η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, τότε έξω από μας είναι η βασιλεία του σατανά Μικουσέβιτς Β.
 • Εάν ο Θεός σε έκανε μούσκεμα με τη βροχή Του, ο Ίδιος και θα σε στεγνώσει με τον ήλιο Του Σλοβένικη παροιμία
 • Εάν τα τρίγωνα δημιουργούσαν Θεό, θα είχε τρεις πλευρές Μοντεσκιέ Κ.
 • Εδώ σε θέλω: και να έχεις Θεό, και να μην προσκυνάς Αποστολίδης Η.
 • Είναι πολύ μεγάλο ευτύχημα ότι ο Θεός δεν αλλάζει σκέψεις από στιγμή σε στιγμή, σαν τον άνθρωπο. Διαφορετικά δεν θα υπήρχαν πια άνθρωποι στον κόσμο Μολιέρος
 • Εκεί όπου ο Θεός έχει εκκλησία, ο διάβολος θα έχει παρεκκλήσι Μπάρτον Ρ.
 • Εκείνος που δεν αγαπάει τον πλησίον του τον οποίον βλέπει, πώς θα μπορέσει ν' αγαπήσει τον Θεό τον οποίο δε βλέπει Απόστολος Ιωάννης
 • Εκείνος που δεν αγαπάει τον πλησίον του τον οποίον βλέπει, πώς θα μπορέσει ν' αγαπήσει τον Θεό τον οποίο δε βλέπει Απόστολος Ιωάννης
 • Εκείνος που πιστεύει στον Θεό, πιστεύει και στον διάβολο Βέκσιν Ν.
 • Ένα μόνο γνωρίζουμε για τον Θεό -είναι αυτό που δεν είμαστε Βέιλ Σιμόν
 • Ένας άνθρωπος που δεν επιχείρησε ποτέ να ομοιωθεί με τους θεούς είναι λιγότερο από ανθρώπους Βαλερύ Π.
 • Ένας Θεός κατανοητός δεν είναι Θεός Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Ένας τίμιος Θεός είναι το ευγενέστερο έργο του ανθρώπου Μπάτλερ Σ.
 • Έπου Θεώ (Ακολούθησε τον Θεό) Χίλων
 • Έχεις λύπη; Ο Θεός σου λείπει Παΐσιος γέρων
 • Έχω μεγάλη εκτίμηση στον Θεό για να τον θεωρήσω υπεύθυνο γα αυτό το γελοίο κόσμο Νταχέμελ Τζ.
 • Η αγάπη στον Θεό δεν ανέχεται το μίσος προς τον άνθρωπο Ισποβέντνικ Μ.
 • Η αδυναμία μας να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει Θεός, με πείθει πως υπάρχει Λα Μπρυγιέρ
 • Η βασιλεία του Θεού είναι σαν απόλαυση που κατέχει ένα γερασμένο σκυλί δίπλα στο καλό αφεντικό Μπάτλερ Σ.
 • Η γη μεταβάλλεται, αλλά η ψυχή και ο Θεός μένουν Μπράουνινγκ
 • Η γνώση του Θεού είναι έμφυτη στον άνθρωπο, μέσω των τριών αχώριστων βεβαιοτήτων: Την ύπαρξη (ο Πατέρας), τη γνώση (ο Υιός) και τη βούληση (το Άγιο Πνεύμα) Αυγουστίνος
 • Η έννοια του «Θεού» έχει επινοηθεί ως αντίθεση της ζωής – σε αυτή συνοψίζεται, σε μια τρομακτική ενότητα, κάθε τι ζημιογόνο, δηλητηριώδες, συκοφαντικό, κάθε μίσος για τη ζωή Νίτσε Φ.
 • Η ζωή χωρίς τον Θεό είναι μαρτύριο
 • Η λογική είναι σαν αξιωματούχος όταν εμφανίζεται ο βασιλιάς. Ο αξιωματούχος χάνει τότε την εξουσία του και κρύβεται. Η λογική είναι η σκιά που ρίχνει ο Θεός και Θεός είναι ο ήλιος Ρούμι Τζαλάλ
 • Η οδύνη, όταν την στοχαζόμαστε, μας οδηγεί στον Θεό Ουγκώ
 • Η παρουσία του Θεού καταπραϋνει την ψυχή και δίνει σ’ αυτή ηρεμία και ανάπαυση Φενελόν
 • Η πληθώρα των ανθρώπων πιστεύει στον Θεό, αλλά λίγοι είναι εκείνοι στους οποίους πιστεύει ο Θεός Λάρνι Μ.
 • Η πρώτη θυγάτηρ του Θεού είναι η ελεημοσύνη, αυτή η ελεημοσύνη κατέπεισε τον Θεό και έγινε άνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπον Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Η συνείδηση είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός παρών εντός του ανθρώπου Ουγκώ
 • Η ύπαρξη των μαύρων τρυπών υποδεικνύει ότι τελικά ο Θεός παίζει ζάρια και μάλιστα πολλές φορές τα ρίχνει εκεί που δεν φαίνονται (Consideration of black holes suggests, not only that God does play dice, but that He sometimes confuses us by throwing them where they can't be seen) Χώκινγκ Στήβεν
 • Τα ομορφότερα πράγματα στον κόσμο τα πλάθουμε μέσα μας. Ο Θεός δεν ανήκει σε αυτά αφού βιαίως διατυμπανίζει την ύπαρξή του με την απειλή του Κολαστηρίου, κι άρα μη επιτρέποντας το πλάσιμό του εν γαλήνη αφού παρουσιάζεται σαφέστατα υπαρκτός κι ορισμένος εκ των προτέρων χωρίς να συνδιαμορφώνεται - όντας τέλειος - σε σχέση με εμάς. Σάνταβα Ντέιβιντ
 • Η φύση είναι ο αντιπρόσωπος του παντοδύναμου Θεού Σαίξπηρ
 • Η φύση είναι ο θρόνος της θείας μεγαλοπρέπειας Κιουρί Μαρία
 • Η ψυχανάλυση αποβλέπει στο να μας κάνει ανθρώπους, ενώ ο Χριστός θεούς Βαμβουνάκη Μ.
 • Θα πίστευα στον Θεό, αλλά με συγχύζει το πλήθος των μεσιτών. Ιβανίτσκι Ε.
 • Θεοί: αθάνατοι άνθρωποι. Άνθρωποι: θνητοί θεοί Άγνωστος
 • Θεός για τους συνετούς ανθρώπους είναι η συνείδηση, ενώ για τους μη συνετούς η ηδονή Πλάτωνας
 • Θεός είναι Αυτός που γίνεται Σκιά για να αποκτούν βάθος τα πράγματα και Σιωπή για να αποκτούν βάθος τα λόγια Λιακάτου Σ.
 • Θεός θα πει να κυνηγάς θεό στον αδειανόν αγέρα! Καζαντζάκης Νίκος
 • Θεός υπάρχει. Μόνο που δεν θέλει άλλο να ανακατεύεται Άγνωστος
 • Θεός: μόνο και μόνο μια λέξη που επινοήθηκε για να εξηγήσει το σύμπαν Ντε Λα Μαρτίν Α.
 • Θεός: πίστη πλην θρησκεία Μουρταζάεφ Α.
 • Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Θαλής
 • Θεούς τίμα (Να τιμάς του θεούς) Σόλων
 • Θες να βρεις τον Θεό; Αγκάλιασε έναν άνθρωπο! Σκουτής Σπύρος (blogger "Lockheart")
 • Θεώ μάχεσθαι δεινόν (Είναι φοβερό πράγμα να τα βάλεις με τον Θεό) Αρχαίο ρητό
 • Και αν ακόμα δεν υπήρχε Θεός, θα έπρεπε να εφευρεθεί Βολταίρος
 • Καλύτερα να έχεις δουλειά με τον ίδιο τον Θεό, παρά με τους αγίους του Γαλλική παροιμία
 • Κανένας δε δικαιούται τον τίτλο του Δημιουργού, παρά μόνο ο Θεός και ο ποιητής Τάσο Τορκουάτο
 • Κάποιοι δύσπιστοι ζήτησαν από τον Μωάμεθ να αποδείξεει τη θεϊκή προέλευση της διδασκαλίας του, και τότε ο Προφήτης διέταξε το μακρινό βουνό Σάλα να έρθει εκεί που καθόταν. Το βουνό κουνήθηκε, όμως ο Μωάμεθ έμεινε ατάραχος. "Ο Θεός είναι σπλαχνικός" είπε. "Αν είχε έρθει εδώ το βουνό, θα μας είχε λιώσει. Θα πάω εγώ στο βουνό να Τον ευχαριστήσω". Αυτή η ιστορία είναι ένα μάθημα για αυτούς που αρνούνται να δουν μια καθαρά πνευματική αλήθεια και θέλουν η πίστη να συνοδεύεται από αδιάσειστα πειστήρια Μωάμεθ
 • Κι Ανατολή και Δύση του Θεού είναι. Κοράνι
 • Κύριε! αν υπάρχεις, σώσε την ψυχή μου αν αυτή υπάρχει Άγγλος στρατιώτης πριν τη μάχη
 • Κύριε! συγχώρεσε αυτούς που σε επινόησαν: για την αγουστιά τους και την ανοησία τους Χάνιν Λ.
 • Με τη μετάνοια σβήνουμε κάθε αμαρτία στο άπειρο πέλαγος της φιλανθρωπίας του Θεού Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Με το ένα χέρι ο Θεός τιμωρεί, με το άλλο ευλογεί Εβραϊκή παροιμία
 • Μελάνι να'ταν η θάλασσα για τα λόγια του Κυρίου μου, αυτή θα τέλειωνε κι όχι τα λόγια Κοράνι
 • Μετά τον Θεό, οι γονείς σου Ησίοδος
 • Μην καταριέσαι τον Θεό, γιατί έπλασε τον τίγρη, αλλά να είσαι ευγνώμον γιατί δεν του έδωσε φτερά Αιθιοπική παροιμία
 • Μόνο ο Θεός είναι σε θέση να μας κοιτάζει αφ’ υψηλού… Μπράουν Τζ.
 • Να φοβάσαι τον άνθρωπο του οποίου ο Θεός ζει στον ουρανό. Σω Μπέρναρ
 • Ο Άγγελος Σιλέσιος, Γερμανός θεολόγος του δέκατου έβδομου αιώνα, υποστήριζε πως ο Θεός, από τη στιγμή της δημιουργίας, μια μόνο λέξη έχει πει. Όμως ο λόγος αυτός περικλείει τα πάντα. Αυτή τη σύλληψη, σήμερα ίσως θα την παρομοιάζαμε με τη γενεσιουργό "Μεγάλη Έκρηξη". Η Λέξη αυτή δεν υπάρχει σε καμιά γλώσσα του κόσμου, ο Σιλέσιος μάλιστα θεωρούσε ότι μόνο μέσω της σιωπής θα μπορούσαμε ίσως να τη συλλάβουμε Σιλέσιος Άγγελος
 • Ο αληθινός άνθρωπος αποτελείται απ' τις ερωτήσεις . Ο αληθινός Θεός θα έπρεπε να έχει όλες τις απαντήσεις Λετς Σ.
 • Ο άνθρωπος υπολογίζει κι ο Θεός αποφασίζει (L'uomo propone e Dio dispone) Ιταλική Παροιμία
 • Ο δίκαιος είναι η εικόνα του Θεού επί της γης Ναπολέων
 • Ο δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό Ισαάκ ο Σύρος
 • Ο ένας Θεός σε ξέχασε, ο άλλος θα βοηθήσει Ιαπωνική παροιμία
 • Ο Θεός αγαπάει τους φτωχούς, αλλά βοηθάει τους πλούσιους Εβραϊκή παροιμία
 • Ο Θεός αγάπη εστί (Ο Θεός είναι αγάπη) [[Ευαγγέλιο] (Ιωάνν. Δ'8)]]
 • Ο Θεός άλλους έπλασε και άλλους έκλασε Άγνωστος
 • Ο Θεός άφησε τους ανθρώπους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους, και αυτό οι φιλόσοφοι το ονόμασαν ελευθερία Μπρασίλατς Ρ.
 • Ο Θεός βρίσκεται εκεί που δε θα πήγαινε κανένας θεοσεβούμενος Μπορχερτ Βολφγκανγκ
 • Ο Θεός δεν είναι απών, όπου κατοικεί η φρόνηση Ιουβενάλης
 • Ο Θεός δεν είναι πλούσιος και αυτό που δίνει στον ένα, το παίρνει απ’ τον άλλον Εβραϊκή παροιμία
 • Ο Θεός δεν έπλασε τον άνθρωπο, για να ζή μόνο εδώ, στην γή. Τον έπλασε, για να ζή με τον Θεό. Και εν τω Θεώ. Και να ζη όχι για εκατό ή χίλια χρόνια, αλλά να ζη αιώνια Ιννοκέντιος Μόσχας
 • Ο Θεός δεν παίζει ζάρια Αϊνστάιν
 • Ο Θεός δεν υπάρχει ΚΑΙ είμαστε ο εκλεκτός λαός του. Άλεν Γ.
 • Ο Θεός δημιουργεί μόνο πρωτότυπα. Δεν του αρέσουν τα αντίγραφα Όσσο
 • Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά ο Διάβολος τον διατηρεί σε λειτουργία Μπερνάρ Τ.
 • Ο Θεός είναι αλήθεια και το φως είναι η σκιά του
 • Ο Θεός είναι η αγάπη, τολμώ να πω, αλλά, τι διάβολος που είναι η αγάπη Μπάτλερ Σ.
 • Ο Θεός είναι ημέρα και νύχτα, χειμώνας και καλοκαίρι, πόλεμος και ειρήνη, αφθονία και πείνα Ηράκλειτος
 • Ο Θεός είναι ο ήλιος, για το πρόσωπο που βρέχεται με δάκρυα Ρουξ
 • Ο Θεός είναι ομορφιά Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης
 • Ο Θεός είναι το μονοπάτι για όσους έχασαν το δρόμο τους, τα ρούχα, για όσους είναι γυμνοί και το ψωμί για όσους πεινούν. Είναι η ζωή για τους πεθαμένους, η υγεία για τους άρρωστους, η όραση για τους τυφλούς κι ο πλούτος για όσους έχουν ανάγκη Φλέτσερ Γκ.
 • Ο Θεός εμφανίζεται επιεικής στους αμαρτωλούς και αυστηρός στους δικαίους Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Ο Θεός έπλασε το στόμα. Εκείνος έδωσε και την τροφή, όμως ο άνθρωπος δεν ήθελε να την πάρει από τη φύση, αλλά να την αρπάξει από τα χέρια του πλησίον [[Παροιμία του Νεπάλ [παράφραση]]
 • Ο Θεός έπλασε το στόμα. Εκείνος θα δώσει και την τροφή Παροιμία του Νεπάλ
 • Ο Θεός έχει πολλά παιδιά: οι μισοί είναι πιστοί, οι άλλοι μισοί άθεοι Αρσάνις Μ.
 • Ο Θεός ήξερε τι είναι ο γάιδαρος και γι' αυτό δεν του έδωσε κέρατα Περσική παροιμία
 • Ο Θεός θα με συγχωρέσει: είναι η ειδικότητά Του Χάινε Χ.
 • Ο Θεός θέλει ο Ναός του να είναι χτισμένος από την αγάπη, αλλά οι άνθρωποι φέρνουν πέτρες Ντε Μέλο Ε.
 • Ο Θεός κρίνει το δέντρο από τους καρπούς, όχι από τις ρίζες Κοέλο Π.
 • Ο Θεός μάς έπλασε ξέροντας ότι θα παραβούμε το θέλημά Του. Γι' αυτό κατά τη δημιουργία μας χρειάστηκε το χάος, το χώμα και το χιούμορ Λιακάτου Σ.
 • Ο Θεός μάς χάρισε το πρόσωπο με το οποίο γεννιόμαστε. Με τα χρόνια αποκτούμε το πρόσωπο που μας αξίζει. Βαμβουνάκη Μ.
 • Ο Θεός μετακινεί ήδη την ευθύνη για την εξέλιξη της ζωής από τους ώμους του στους δικούς μας Κόμπτον Α.
 • Ο Θεός πέθανε! (Gott ist tot!) Νίτσε
 • Ο Θεός που μας έπλασε χωρίς εμάς τώρα δε μπορεί να μας σώσει χωρίς εμάς Πασκάλ Μπ.
 • Ο Θεός σκέφτεται για μας, αλλά δεν σκέφτεται αντί για μας Κοκτό Ζ.
 • Ο Θεός σου έδωσε δόντια, θα σου δώσει και ψωμί Λιθουανική παροιμία
 • Ο Θεός σου έδωσε σήμερα ένα δώρο από 86400 δευτερόλεπτα Γουόρντ Γ.
 • Ο Θεός τρέφει τα πουλιά, μα δεν τους βάζει το φαϊ και στη φωλιά Παροιμία
 • Ο Θεός, είναι όπως ο ορίζοντας: απομακρύνεται όταν προσπαθούμε να τον πλησιάσουμε Αξελός Κώστας
 • Ο ίδιος ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη να μην Τον πιστεύω Λιουής Σ.
 • Ο καθένας στο δικό του σπίτι και ο Θεός σε όλα Θερβάντες
 • Ο Μπλαιζ Πασκάλ (1623-1662), με το πρακτικό του μυαλό, πρότεινε το εξής ως λόγο πίστης σ' ένα δημιουργό: Καλύτερα να πιστεύεις στον Θεό, παρά να μην πιστεύεις. Αν δεν υπάρχει Θεός, δεν έχει σημασία αν κάνεις λάθος. Αν όμως υπάρχει, το λάθος σου έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό, η μόνη ασφαλής συμπεριφορά είναι η πίστη. Το επιχείρημα αυτό πολλοί το αποκαλούν κυνικό, όμως ο Πασκάλ μόνο κυνικός δεν ήταν. Γι' αυτόν, αν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα -το σύμπαν δεν έχει νόημα Πασκάλ Μπλαιζ
 • Ο Πανάγαθος πιο πρόθημα ανέχεται εκείνους που τον αρνούνται, παρά εκείνους που τον εκθέτουν Σερμπουλιέ Β.
 • Ο χριστιανισμός κρίθηκε σε χίλια χρόνια, ο καπιταλισμός κρίθηκε σε διακόσια χρόνια, ο κομουνισμός κρίθηκε σε εβδομήντα χρόνια. Μικραίνει ο χρόνος που δίνουμε στους νέους θεούς Λιακάτου Σ.
 • Οι άνθρωποι που έχουν τον Θεό διαρκώς στο στόμα τους, δεν τον έχουν μέσα στην καρδιά τους Ντυμέργκ Αββάς
 • Οι Έλληνες είχαν θεούς, ενώ οι Αμερικανοί έχουν τα αστέρια του Χόλλυγουντ Κλάϊν Κ.
 • Οι Ιουδαίοι δημιούργησαν τον θεοφοβούμενο άνθρωπο, ενώ η Ινδία, τον άνθρωπο που γνωρίζει και αγαπάει τον Θεό Αουρομπίντο Σ.
 • Οι περισσότεροι δεν θεωρούν τον εαυτό του άθεο, αλλά είναι άθεοι στην πραγματικότητα. Δεν αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, όμως συνεχώς Τον απορρίπτουν με τη ζωή τους Λούθερ Κίνγκ Μάρτιν
 • Όποιος ελεεί το φτωχό δανείζει το Θεό, με βέβαιη επιστροφή του δανείου του Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Όποιος επιμένει να 'βρει τον Θεό, βρίσκει τον διάβολο Αποστολίδης Η.
 • Όποιος πιστεύει ότι ο Χριστός κατέβηκε με τη θέλησή του στη γη, δε γνωρίζει καθόλου τον πατέρα του Τσέστερτον Γκ.Κ.
 • Όποτε σκέφτεσαι κάτι για τον Αλλάχ, να ξέρεις ότι Αυτός είναι πάντα κάτι άλλο! […] Κανένας δεν Τον γνωρίζει στην ολότητά Του. Ακόμα και οι πιο σοφοί ένα μόνο λένε γι' Αυτόν: "Δοξασμένο το όνομά Σου! Μόνο ό,τι μας δίδαξες γνωρίζουμε" Αμπντ-Αλ-Καντρ
 • Όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα, έτσι και τους ταπεινούς στοχασμούς ακολουθεί το έλεος του Θεού Ισαάκ ο Σύρος
 • Όσο περισσότερο σκέφτομαι, τόσο περισσότερο δυο πράγματα γεμίζουν την ψυχή μου με μεγάλο θαυμασμό και ευλάβεια που αυξάνεται: ο έναστρος ουρανός πάνω μου και ο ηθικός νόμος μέσα μου. Καντ
 • Όσο πιο τεμπέλης και ανόητος είναι ο άνθρωπος, τόσο συχνότερα ενοχλεί τον Θεό Νταβιντόβιτς Α.
 • Όταν δυστυχούμε είναι φυσικό να πλησιάζουμε το Θεό. Το σπουδαίο και θαυμαστό είναι να μας διακρίνει ευλάβεια όταν ευτυχούμε Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Όταν η θεοί θέλουν να μας τιμωρήσουν, τότε εισακούν στις προσευχές μας Ουάιλντ Ο.
 • Όχι μόνο δεν υπάρχει Θεός, αλλά προσπάθησε εσύ να βρεις υδραυλικό Σαββατοκύριακο (Not only is there no God, but try getting a plumber on weekends) Άλλες Γούντι
 • Παλιά, στις κορυφές έχτιζαν ναούς και εκκλησίες. Στις μέρες μας στήνουν κεραίες τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας: οι Νέοι Θεοί Χορόσκελης Δ.
 • Πείτε μου πρώτα τι ακριβώς εννοείτε με τη λέξη Θεός και θα σας πω αν πιστεύω Αϊνστάιν
 • Πιστεύω στον Θεό που έπλασε τους ανθρώπους και όχι στον Θεό που έπλασαν οι άνθρωποι Καρρ Αλφ.
 • Πολλοί άνθρωποι ευκολότερα λατρεύουν το Θεό παρά τον ακούνε. Εκείνος όμως προτιμά αντί να τον λατρεύουν, να τον ακούνε. Πασκάλ Μπ.
 • Προσκύνει το Θείον (Να σέβεσαι τον Θεό) Αρχαίο ρητό
 • Ρώτησα την πλάση ολόκληρη για το Θεό μου και αυτή που αποκρίθηκε: Δεν είμαι Αυτός, μα είμαι γέννημά Του Άγιος Αυγουστίνος
 • Σοφός είναι ο άνθρωπος που στην κίνηση ενός φύλλου δέντρου, βλέπει τον Θεό Σκουτής Σπύρος (blogger "Lockheart")
 • Στην κακή μοιρασιά πάντοτε ο Θεός ζημιώνεται (Οδυσσέας Ελύτης)
 • Στην τάξη των Θεών δεν επιτρέπεται να φθάνει κάποιος, εάν δεν έχει φιλοσοφήσει και δεν έχει φύγει από τη ζωή, τελείως αμόλυντος, παρά μόνον ο φίλος της γνώσης Πλάτωνας
 • Τα δόγματα φουντώνουν τόσο πολύ, που τα κλωνάρια τους κρύβουν τον Θεό Ρήντυ Γ.
 • Τα μάτια δεν βλέπουν καλά τον Θεό, παρά μέσα από δάκρυα Ουγκώ
 • Τα μάτια δεν βλέπουν καλά τον Θεό, παρά μόνο μέσα από δάκρυα Ουγκώ Β.
 • Τι μπορούμε να πούμε για τον Θεό; Τίποτα. Τι μπορούμε να πούμε στον Θεό; Τα πάντα Τσβετάγεβα Μ.
 • Το αίμα που έχυσαν οι οπαδοί του Θεού της αγάπης, ευσπλαχνίας και ειρήνης, ίσως θα ήταν αρκετό για να πνίξει τους οπαδούς των άλλων θρησκειών Σέλλεϊ Π.
 • Το έμφυτο δικαίωμα του καθενός δεν είναι να προσεύχεσαι στον Θεό, αλλά να γίνεις Θεός Όσσο
 • Το σύμπαν είναι η σκέψη του Θεού Σίλερ
 • Τον Θεό για τη μεγάλη σοδειά να ικετεύεις, αλλά το δικέλλι μην σταματάς να ανεβοκατεβάζεις Σλοβένικη παροιμία
 • Τότε μόνο κλείνει ο Θεός την πόρτα, όταν ανοίγει μία άλλη Παϊσιος γέρων
 • Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνεις όμοιος με τον Θεό και να μείνεις απαρατήρητος Μάρκος Αυρήλιος
 • Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι να λατρεύεις προς τον Θεό που ισοδυναμούν με βλασφημία. Υπάρχουν τρόποι να αρνείσαι τον Θεό που ισοδυναμούν με λατρεία Ζιντ Α.
 • Χρέος έχουμε να θεωρήσουμε το Θεό πνεύμα πανίσχυρο, αθάνατο και τέλειο. Γιατί αν και αόρατος για τα μάτια των ανθρώπων, φανερώνεται με τα έργα του Αριστοτέλης
 • Χρω τοις θεοίς (Να επικαλείσαι τον Θεό) Σόλων
 • Ψάξτε τον Θεό στην καρδιά σας, δε θα τον βρείτε πουθενά αλλού Αραβική ρήση
 • Ο Θεός κούρδισε τόσο καλά τον κόσμο, που φαινομενικά δεν είναι αναγκαίος, άρα το να πιστεύεις σ' αυτόν, αποτελεί την ύψιστη βλασφημία Κοέλιο Πάουλο
 • Ως φτωχούς βλέπει τους αμαρτωλούς ο Θεός και τους ελεεί, ως πλούσιους βλέπει τους ενάρετους και τους αντιμετωπίζει απαιτητικά Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Ο ηθικός της ακμής ήταν και τιμωρός- ο ηθικός της παρακμής είναι πολύ αδύνατος κ’εξαντλημένος για να μπορή νάναι και τιμωρός. Εξανάγκης , άρα,μακρόθυμος και πολυέλαιος –σαν το Θεό του…….. Ηρακλής Αποστολίδης
 • Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση, άρα μόνος Θεός ο εαυτός μας Ουγκό Βίκτορ
 • Η έννοια του ενός Θεόυ για τον πολυθεϊστή, ταυτίζεται με την απόρριψη των αγίων Ντώκινς Ρίτσαρτ
 • Εάν υπήρχε Θεός, θα κυβερνούσε τον κόσμο Νανόπουλος Δημήτρης
 • Ο Θεός αποτελεί ιδανική μοναδική εκδοχή, σε έναν ωκεανό άπειρης δυνητικότητας (άπειρων εναλλακτικών), άρα η πιθανότητα ύπαρξής του είναι ακριβώς μηδέν (μηδενική) Νανόπουλος Δημήτρης
 • Ο Θεός είναι όπως οι πουτάνες. Αν δεν πληρώσεις στο όποιο νόμισμα αναγνωρίζουν, δεν σου δίνουν το κοκό. Βαρουφάκης Γιάνης
 • Ο Θεός σου παρέχει αθανασία, ενώ εσύ του παρέχεις υπόσταση Γερμανός Φρέντυ
 • Ο Θεός είναι άυλος και συνεπώς δεν φέρει γονίδια, άρα ο ισχυρισμός ότι ο Ιησούς φέρει τα μισά γονίδια απ' τον Θεό είναι η μεγαλύτερη βλασφημία. Κρικ Φράνσις
 • Αν είσαι άνθρωπος ευφυής, δεν θα αποδέχεσαι τον κόσμο όπως είναι, αλλά θα τον ερμηνεύεις φαντασιακά, μέσα από παραδοσιακούς παμπάλαιους θρησκευτικούς μύθους που σε δίδαξαν οι γονείς σου. Όμως ο Θεός δεν είχε γονείς, κι άρα η ευφυΐα του δεν έχει ταβάνι Νίτσε
 • Ο Θεός είναι αρχαιότερος της "ελεύθερης θέλησης", και παρ' όλ αυτά δεν την ορίζει. Όντας αρχαιότερος αυτής, δρούσε και δρα σκλαβωμένος απ' τα πάθη του. Νίτσε
 • Η ελεύθερη θέληση προϋποθέτει ότι ο Θεός κατασκευάζει όλους τους εγκεφάλους ή τις ψυχές με τις ίδιες ικανότητες και στις ίδιες οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες. Αν οι πρωταρχικές (ενδογενείς κι εξωτερικές) συνθήκες για τον κάθε άνθρωπο δεν είναι ισοδύναμες και ιδεατές, τότε δεν επικρατεί η ελευθερία της επιλογής αλλά προκύπτουν ποικίλες συμπεριφορές γύρω από μεταβαλλόμενα κέντρα βάρους. Φρόυντ Σίγκμουντ
 • Θεός είναι η δυναμική των πεδίων και οι δυνητικές χωροχρονικές προεκτάσεις τους. Αν ως Θεό ορίζεις έναν γεράκο που σου παρέχει μετά θάνατον ζωή κι ακούει υπομονετικά τις προσευχές σου, σε διαβεβαιώ ότι αυτό το φαντασιακό νευρωνικό πεδίο, προϋποθέτει εγκέφαλο εν ζωή για να το φανταστεί. Αϊνστάιν Αλβέρτος
 • Η φύση πλάστηκε απ' τον ανθρωπομορφικό Θεό, κι ο ανθρωπομορφικός Θεός που επινόησε ο άνθρωπος προϋπήρχε, κι αυτό αρκεί στο να εξηγήσει τα πάντα σε φοβικό στοχαστή που επιδιώκει την αθανασία και όχι την αναζήτηση αιτιακών σχέσεων βάση μεθόδου. Αβάλος Έκτορ
 • Αν ο Θεός είναι τα πάντα τότε είναι και μερικώς άθεος αφού υπάρχουν κι αυτοί. Αν ο Θεός είναι παντού τότε ενυπάρχει απαθής σε κάθε έγκλημα. Νίτσε
 • Ο Θεός παρακολουθεί απαθώς να διαδραματίζεται το κάθε εγκλήμα χωρίς να παρεμβαίνει ενώ μπορεί. Παρακολουθεί ως κριτής κάθε αποτρόπαια πράξη, ενώ διατυμπανίζει το περιβόητο: "μην κρίνεις για να μην κριθείς". Εφόσον λοιπόν διαρκώς κρίνει, έφτασε θαρρώ η στιγμή να κριθεί! Νίτσε
 • Το προσκύνημα σε εικόνες αποτελεί ειδωλολατρία δυο διαστάσεων, αν δε οι εικόνες είναι ανάγλυφες, τότε μιλάμε για κοινό παγανισμό. Σαπόλσκυ Ρόμπερτ
 • Η συνείδηση εμάς των ζωντανών εδράζεται στον εγκέφαλό μας, αλλιώς κάθε στιγμή οι αισθητήρες μας θα εισέρχονταν σε άλλα σώματα κι αντικείμενα μεταφέροντας αλλού τα συνειδησιακά μας κέντρα. Όταν κάποιος πεθάνει, και μετά από κάποιο διάστημα λιώσει εντελώς ο εγκέφαλός του, και το κρανίο του είναι εσωτερικά κενό, δεν υπάρχει απολύτως καμία επίσημη πανεπιστημιακή μελέτη που να αποδεικνύει ότι η συνείδηση του νεκρού μετατοπίζεται, ούτε υπάρχει καμία ένδειξη δραστηριότητας που πηγάζει απ' τον νεκρό. Ο ισχυρισμός ότι κάτι ανύπαρκτο δεν παράγει δεδομένα που αποδεικνύουν την ανυπαρξία του, απαιτεί εξαιρετικά χαμηλή στοχαστική ευφυΐα, αφού η δουλειά του ανύπαρκτου είναι να αδρανεί απόλυτα και σε κάθε επίπεδο. Αυτήν την εγκεφαλική παράλυση, την ονομάζουμε Θεό. Σάσσκιντ Λέοναρντ
 • Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να ζει αιώνια. Αν είναι ηθικός θα ζει στον Παράδεισο, ενώ αν είναι ανήθικος στην Κόλαση. Ο Θεός απαγορεύει τον εκμηδενισμό της ψυχής, γιατί όλες οι ψυχές ανήκουν ολοκληρωτικά σε Αυτόν. Αυγουστίνος Ιππώνος
 • Η μη αποδοχή του θανάτου ή η σημασιολογική του στρέβλωση, εδραιώνεται μέσω του Θεού. Γιουβάλ Νόα Χαράρι
 • Οι περισσότεροι άνθρωποι όπως και τα περισσότερα ζώα, δεν κατανοούν την απολυτότητα του θανάτου, απλά οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τον Θεό ώστε η ευφυΐα τους να πέσει σε ζωώδη επίπεδα. Ντώκινς Ρίτσαρντ
 • Ο Θεός για να μην φώτισε τους συγγραφείς της Βίβλου ν' αναφερθούν στην κβαντομηχανική, μάλλον δεν θα είναι αρκετά σημαντική ή αναγκαία. Ουάινμπεργκ Στίβεν
 • Ο Θεός με πληγώνει βαθύτατα, γιατί παρεμποδίζει την ικανότητα κατανόησης του κόσμου μας ως έχει. Οι πιστοί του δεν με πληγώνουν καθόλου, διότι αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας μας. Σμόλιν Λι
 • Η παρουσία του Θεού είναι τόσο αμελητέα ή ανύπαρκτη, που συζητάμε αν έστω υπάρχει. Το ότι υπάρχει είναι δεδομένο, απλώς είναι λειψός στο μυαλό, μηδαμινός, κι απευθύνεται σε όμοιούς του. Ράντκλιφ Ντάνιελ
 • Ο Θεός στη Βίβλο δίνει συχνά πράγματα. Όλα όσα δίνει σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι τα έχει πλάσει. Αυτό δεν ισχύει για την ελεύθερη βούληση. Η Βίβλος αναφέρει ρητά ότι ο Θεός έδωσε ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο, πουθενά όμως στην Βίβλο δεν αναφέρεται ότι η ελεύθερη βούληση έχει πλασθεί από τον Θεό. Μπένθαμ Ιερεμίας
 • Ο Θεός δεν δίνει σημάδια ύπαρξης γιατί απλά δεν υπάρχει. Κάτι ανύπαρκτο δεν δύναται να παράξει δεδομένα. Ένας ηλίθιος μόνο θα απαιτούσε απ' το ανύπαρκτο να παράξει δεδομένα. Το σύμπαν δεν γεννήθηκε απ' το μηδέν, μα από προηγούμενο σύμπαν με το οποίο σχετίζεται πιθανοτικά. Άπειρα σύμπαντα υπήρξαν πριν το δικό μας, και όσο πιο πίσω χρονικά πάμε, τόσο δυνητική και λιγότερο απόλυτη γίνεται η συσχέτιση. Ο Θεός δεν περικλείει πιθανότητες και δυνητικότητα παρά απύθμενη βλακεία. Αν διαθέτεις το χάρισμα αυτής της βλακείας σε προτρέπω να τρέξεις προς τον Κύριο να ενώσετε τις κενότητές σας. Φάυνμαν Ρίτσαρντ
 • Οι Θεοί που έπλασαν οι άνθρωποι και δη ο δυτικός Θεός, ασχολείται δυσανάλογα με τον άνθρωπο και την Γη παρά με το τεράστιο Σύμπαν. Τον έχουν ανάγκη άνθρωποι που δεν επιθυμούν την τεκμηριωμένη γνώση, αλλά αντιθέτως επιδιώκουν τον μυστικιστικό και φαντασιακό κατευνασμό των φόβων και των αδυναμιών τους. Φάυνμαν Ρίτσαρντ
 • Είναι προτιμότερο να μην είσαι βέβαιος για την αλήθεια μα να την αναζητάς μεθοδικά και ορθολογικά, παρά να είσαι βέβαιος και ακλόνητος για ιδέες σαν τον Θεό και το θείο που διαφορετικοί πολιτισμοί αυθαίρετα εκφράζουν διαφορετικά, χωρίς να αποδέχονται εξέλιξη ή ανατροπή στις παγιωμένες πεποιθήσεις τους. Φάυνμαν Ρίτσαρντ
 • Ο Θέος πρέπει να είναι πολύ ανασφαλής για την ύπαρξή του ώστε να έχει ανάγκη την πίστη περί αυτού από θνητούς. Άλλεν Γούντι
 • Οι πιστοί θεωρούν ότι ο εγκέφαλος δεν είναι απαραίτητος για την σκέψη της ψυχής του νεκρού, πιθανώς γιατί δεν τον χρησιμοποιούν οι ίδιοι αρκετά όσο ζουν. Αυτήν την κενότητα ενός άδειου κρανίου την αποκαλώ Θεό. Ουάινμπεργκ Στίβεν
 • Ο Θεός δεν είναι ορατός στους περισσότερους. Αν είναι αληθινός δεν μ' αφορά γιατί η αλήθεια πάντα είναι μονότονη. Αν είναι φανταστικό ον, τότε σαφώς και τον συμπαθώ, υπό τον όρο ότι τον φαντάστηκα μόνο εγώ κι όχι εκατομμύρια μαζί με την οικογένειά μου. Δεν πείθομαι όταν το κοπάδι πέφτει απ' τον γκρεμό. Η ποσότητα των πιστών δεν προσδίδει αλήθεια μα δουλικότητα. Τι νόημα έχει μια αθάνατη ζωή σε ένα κοινό όνειρο; Μόνο ένας στεγνός από φαντασία θα ονειρεύεται αιώνια ένα κοινό όνειρο μαζί με εκατομμύρια άλλων. Μοναδικότητα χωρίς μονοσημία δεν υφίσταται. Μπαρδέμ Χαβιέρ
 • Η επιστήμη δεν λύνει όλα τα μυστήρια αλλά βήμα βήμα τα επιλύει αποκαλύπτοντας νέα. Πίστη στον Θεό σημαίνει πεποίθηση ότι τα κυριότερα ερωτήματα που μας απασχολούν είναι θεμελιωδώς μη φυσικώς περιγραφόμενα. Πίστη στον Θεό σημαίνει παγίωση και δόξα της άγνοιας με παράλληλη ικανοποίηση ότι αυτή η στάση αποτελεί σοφή θεώρηση. Σαπόλσκυ Ρόμπερτ
 • Στην ψυχολογία, την φιλοσοφία και όχι μόνο, το να κρίνεις ένα posit (εξεταζόμενη υπόθεση που θεωρείται πιθανόν σωστή) δύναται να επηρεάσει το τελικό συμπέρασμα. Πχ φοβάμαι τον απόλυτο-κυριολεκτικό-εκμηδενιστικό θάνατο, την ανθρώπινη αδυναμία, οι γονείς και η κοινωνία μου δίδαξαν τον Θεό, θεωρώ ότι ο Θεός υπάρχει, και φιλοσοφώ για την αλήθειά του υπό αυτό το φορτίο. Σαπόλσκυ Ρόμπερτ
 • Επιστήμη σημαίνει να έχεις το θάρρος κάποιες φορές να παραδέχεσαι την άγνοια. Θεός σημαίνει βεβαιότητα και πλαστή γνώση λόγω άγνοιας. Νίτσε
 • Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει το "τίποτα" ή ο "Θεός", παρά μόνο ν' αναγνωρίσει ότι όχι απλώς αλληλεπιδρούν ταυτόσημα με τον κόσμο· αλλά και ότι είναι ένα και το αυτό. Σάσσκιντ Λέοναρντ
 • Ο Θεός δεν αυτοδημιουργήθηκε αλλά προϋπήρχε. Ήταν και είναι ανίκανος να πλάσει οτιδήποτε ισάξιό Του παρά έπλασε μονάχα κατώτερα από Αυτόν όντα. Οι ικανότητές Του έχουν κάποια όρια ακόμα κι αν τα θεωρήσουμε ηθικά και όχι θεµελιώδη (μόνο όμως αν θεωρήσουμε ότι η ηθική δεν είναι κάτι θεμελιώδες παράλληλα). Ανώτερη έννοια απ' τον Θεό είναι η Προΰπαρξή Του. Ο Θεός φέρεται ανθρωπομορφικά, διότι αγαπά, διδάσκει, τιμωρεί, επαινεί κτλ. Η Θεία Προΰπαρξη όμως αποτελεί καθαρή έννοια διότι δεν εμπεριέχει ανθρώπινους φορμαλισμούς. Αν υπάρχει Θεός, δεν θα έπρεπε να αποκαλείται λοιπόν έτσι (ασχέτως των ευφυών δικαιολογιών), παρά η ανώτερη Αυτού ιδιότητα της Θείας Προΰπαρξης που Τον εξασφαλίζει, διότι Αυτή είναι πηγή Θεού ενώ αυτός μονάχα κατώτερων όντων. Τοκιέντα Ταντάσι
 • Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα εκ των προτέρων, κι επιτρέπει την ύπαρξη του κακού διότι αυτό προκύπτει φυσικά μέσω της ελεύθερης θέλησης των αυτενεργών όντων που ο ίδιος έπλασε ως άκακα. Ο Θεός είναι το Υπέρτατο αυτενεργό Ον, άρα είναι και μερικώς κακός, διότι η κακία προκύπτει εγγενώς και όχι λόγω συνειδητού προσχεδιασμού της και ο ίδιος ο Θεός αδυνατεί σαφέστατα να την εξαλείψει. Τοκιέντα Ταντάσι