Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολίτευμα

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Άριστη είναι η δημοκρατία εκείνη, όπου οι πολίτες δεν είναι ούτε πάρα πολύ πλούσιοι, ούτε πάρα πολύ φτωχοί Θαλής
  • Δημοκρατία + Ατομική Ιδιοκτησία = Καπιταλισμός. Δημοκρατία + Κρατική Ιδιοκτησία = Σοσιαλισμός. Δικτατορία + Κρατική Ιδιοκτησία = Κομμουνισμός. Δικτατορία + Ατομική Ιδιοκτησία =Φασισμός Άγνωστος
  • Δημοκρατία κρείττον τυραννίδος (Καλύτερος είναι ο τρόπος της διοικήσεως με δημοκρατικό σύστημα παρά με τυραννικό) Περίανδρος
  • Η σύγχρονη Παιδεία προσπαθεί να μορφώσει πολίτη ικανό να συντηρεί τα καθεστώτα. Γληνός Δ.
  • Το παρόν γαρ αεί βαρύ υπηκόοις (Το κρατούν πολίτευμα θεωρείται πάντοτε ως βαρύ από τους πολίτες) Θουκυδίδης