Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολιτεία

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Αρίστη Πολιτεία είναι εκείνη, η οποία εισακούει πάρα πολύ τους νόμους, πολύ δε λίγο τους ρήτορες Χίλων
  • Ο δεσποτισμός, αντί να κυβερνά τους υπηκόους του για να τους κάνει ευτυχισμένους, τους κάνει δυστυχισμένους για να μπορεί να τους κυβερνά Ρουσσώ Ζαν Ζακ
  • Οι καλοί νομοθέτες είναι ευεργέτες των πόλεων Αρχαίο ρητό
  • Οι φυσικές βάσεις μιας πολιτείας δεν πρέπει να πηγάζουν από διδάγματα του ορθού λόγου, αλλά από τη γενική φύση και τις ιδιότητες του ανθρώπου Σπινόζα
  • Πόλις άνδρα διδάσκει (Η πόλη διδάσκει τον άνθρωπο) Σιμωνίδης