Ματαιότητα

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Μελέτα καλά το τέλος του βίου. Μελέτα τη ματαιότητα και το σύντομο της εδώ ζωής.
  • Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει ματά το θάνατον.
  • Πόσο φτωχός είναι ο ανθρώπινος νους χωρίς τη ματαιότητα!
  • Σκιάς όναρ άνθρωπος. (Η ζωή του ανθρώπου είναι εφήμερη.)
  • Τέρμα οράν βιότοιο. (Να έχεις πάντοτε προ των οφθαλμών το τέλος της ζωής σου.)
  • Χωρίς Θεό, όλα εις μάτην.
  • Κλαίει σιγανά γιατί κατάλαβε άξαφνα πως γυρισμός δεν υπάρχει.