Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρήστης:Dgolitsis

Από Βικιφθέγματα
De calumnia (Περί διαβολής) του Σάντρο Μποτιτσέλι (1495). Εικονογραφία εμπνευσμένη από Πίνακα του Απελλή

Εικόνες (Λουκιανός)

«Μόνον ἡμέτερον τό παρόν μήτε τό φθάνον μήτε τό προσδοκώμενον τό μέ γάρ ἀπολωλέναι τό δέ ἀδηλόν ἐστιν, εἰ περ ἔσται (εάν βέβαια θα υπάρξει.)» Αρίστιππος ο Κυρηναίος

  • -Αν κάψω, Δημώναξ, ξύλα χιλιών μνων (μια μνα= εκατό αττικές δραχμές), πόσες μνες καπνού θα γίνουν? -Ζύγισε τη στάχτη, είπε, και όλο το υπόλοιπο θα είναι καπνός.
  • Τον καλό αγώνα ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα, λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος. Επιστολή προ Τιμόθεον.