Αρίστιππος ο Κυρηναίος

Από Βικιφθέγματα

Ο Αρίστιππος ο Κυρηναίος (435-355) π.Χ. ήταν μαθητής του Σωκράτη και ιδρυτής της Κυρηναϊκής ή Ηδονιστικής Σχολής.

  • «Μόνον ημέτερον το παρόν μήτε το φθάνον μήτε το προσδοκώμενον το μεν γαρ απολωλέναι το δε άδηλον εστι ει περ έσται».