Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περίανδρος ο Κορίνθιος

Από Βικιφθέγματα
Wikipedia logo
Wikipedia logo
Στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα σχετικό με:


Τα κατωτέρω διασωθέντα αποφθέγματα που κατά τους αρχαίους αποδίδονται στον Περίανδρο τον Κορίνθιο κατά αλφαβητική σειρά:

 • «Ἀγαθοὺς τίμα»
  • Να τιμάς τους δίκαιους.
 • « Αἱ μὲν ἡδοναὶ θνηταί, αἱ δ᾽ ἀρεταὶ ἀθάνατοι. » ή « Ἀεὶ αἱ μὲν ἡδοναὶ θνηταί, αἱ δὲ τιμαὶ ἀθάνατοι.»
  • Οι ηδονές είναι εφήμερες, οι αρετές όμως αθάνατες.
 • «Αἰσχύνην φεῦγε»
  • Να αποφεύγεις την καταισχύνη.
 • «Ἄκουε τὰ προσήκοντα»
 • «Ἀληθείας ἔχου.»
  • Να προσηλώνεσαι στην αλήθεια.
 • «Ἁμαρτὼν μεταβουλεύου»
  • Να μετανοείς των σφαλμάτων σου.
 • «Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ»
  • Να απαντάς στο κατάλληλο χρόνο.
 • «Ἄρχουσιν εἶκε»
  • Να υπακούς στους Άρχοντες.
 • «Ἀτυχίαν κρύπτε, ἵνα μὴ τοὺς ἐχθροὺς εὐφράνῃς»
 • «Διαβολὴν μίσει»
  • Να μισείς την συκοφαντία.
 • «Δημοκρατία κρεῖττον τυραννίδος.»
  • Η Δημοκρατία προτιμότερη της τυραννίδας.
  • Η δημοκρατία είναι καλύτερη από την τυραννίδα
 • «Δυστυχῶν κρύπτε, ἵνα μὴ τοὺς ἐχθροὺς εὐφράνῃς.»
  • Κρύβε τη δυστυχία σου, για να μη δώσεις χαρά στους εχθρούς σου.
 • «Δωροδόκει χρησίμως»
 • «Ἐξ εὐγενῶν γέννα»
 • «Εἶκε μεγάλοις»
  • Να υποχωρείς ενώπιον μεγαλυτέρων.
 • «Ἔλπιζε ὡς θνητός, φείδου ὡς ἀθάνατος»
  • Να ελπίζεις ως θνητός και να οικονομείς ως αθάνατος.
 • «Ἐλπίδας νέμε»
 • «Ἐπαίνει τὰ καλά»
  • Να επαινείς τα δίκαια και τα καλά.
 • «Ἐπισφαλὲς προπέτεια»
  • Επικίνδυνη η θρασύτητα
 • «Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα»
 • «Ἔριν μίσει»
  • Να μισείς τις φιλινικίες.
 • «Εὐεργέτας τίμα»
 • «Εὐπροσήγορος γίνου»
  • Να είσαι φιλόφρων.
 • «Εὐσεβείας ἔχου»
 • «Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, δυστυχών δε φρόνιμος»
  • Όταν ευτυχείς να είσαι μετριόφρων όταν δυστυχείς να δείχνεις φρόνηση.
 • Εὐτυχῶν μὲν μέτριος ἴσθι, ἀτυχῶν δὲ φρόνιμος.
  • Όταν ευτυχείς, να είσαι μετρημένος· όταν δυστυχείς, φρόνιμος.
 • «Εὔφραινε φίλους»
 • «Ζῶν μὲν ἐπαινοῦ, ἀποθανὼν δὲ μακαρίζου.»
  • Να επιδιώκεις επαίνους για να μακαρίζεσαι μετά θάνατο.
  • Όσο ζεις, να σε επαινούν· όταν πεθάνεις, να σε μακαρίζουν.
 • «Ἡδονῆς κράτει»
 • «Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος»
 • «Θνητὰ φρόνει»
  • Να σκέπτεσαι ως θνητός.
 • «Ἱκέτας ἐλέει»
  • Να αισθάνεσαι έλεος σε όποιους σε παρακαλούν.
 • «Καιρόν πρόσμενε»
  • Να περιμένεις τον κατάλληλο χρόνο – ευκαιρία για κάθε τι.
 • «Καλὸν ἡσυχία· ἐπισφαλὲς προπέτεια.»
  • Ωραίο πράγμα η ησυχία, επικίνδυνο πράγμα η προπέτεια.
 • «Κακίας ἀπέχου»
 • «Κέρδος αἰσχρὸν κάκιστον»
 • «Καιρὸν πρόσμενε»
 • «Λόγων ἀπορρήτων ἐκφορὰν μὴ ποιοῦ.»
  • Μη κοινολογείς τα μυστικά.
 • «Λοιδοροῦ ὡς ταχὺ φίλος ἐσόμενος.»
  • Να κατηγορείς τον άλλον με την ιδέα ότι γρήγορα θα γίνεις φίλος του.
 • «Λύπην φυλάττου»
 • «Μελέτα τὸ πᾶν.»
  • Να εξετάζεις τα πάντα.
  • Η άσκηση είναι το παν.
 • «Μὴ ἄρχου ἀδικεῖν»
 • «Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ»
  • Να μη στεναχωρείσαι για οτιδήποτε.
 • «Μὴ ἐπαίρου ἐπὶ δόξῃ»
  • Να μην υπερηφανεύεσαι για δόξα.
 • «Μὴ λάλει πρὸς ἡδονήν»
  • Να μην ομιλείς για να 'σαι ευχάριστος.
 • «Μὴ μόνον τοὺς ἁμαρτάνοντας κόλαζε, ἀλλὰ καὶ τοὺς μέλλοντας κώλυε.»
  • Μη τιμωρείς μόνο τους παρανόμους αλλά και τους μελλοντικούς εμπόδιζε.
  • Να μην αρκείσαι στο να τιμωρείς αυτούς που κάνουν σφάλματα, αλλά και αυτούς που πρόκειται να κάνουν να τους εμποδίζεις.
 • «Μὴ πίστευε χρόνῳ»
  • Να μην εμπιστεύεσαι εις τον χρόνο.
 • «Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττε, δει γαρ τα κερδαντά κερδαίνειν»
  • Να μη κάνεις τίποτε ένεκα χρημάτων διότι πρέπον είναι τα κέρδη να είναι τα νόμιμα του κερδίζειν.
 • «Μηδενὶ φθόνει»
 • «Μυστήριον κρύπτε»
 • «Ὃ ἂν ὁμολογήσῃς, ποίει.»
  • Να τηρείς τις συμφωνίες σου.
 • «Ὁμόνοιαν δίωκε»
  • Να επιδιώκεις την ομόνοια.
 • «Ὃν ἂν ἑκὼν ὁμολογήσῃς πονηρόν, παράβαινε.»
  • Όποιον παραδεχτείς με τη θέλησή σου ως κακόν, προσπέρνα τον.
 • «Ὅρκῳ μὴ χρῶ»
 • «Ὀφθαλμῶν κράτει»
 • «Πᾶσιν ἀποκρίνου»
 • «Πᾶσιν ἄρεσκε»
 • «Πόλις άριστα πράττει, εν η των άλλων νομιζομένων, αρετή το βέλτιον νομίζεται, κακία δε το χείρον»
  • Ευημερεί η πόλη στην οποία όλα θεωρούνται ίσα, αλλά η αρετή περισσότερο ως άριστη ενώ η κακία ως χείριστη.
 • «Πρᾶττε ἀμεταμέλητα»
  • Μελέτα τις πράξεις σου ώστε να μη μετανοήσεις μετά.
 • «Πρᾶττε δίκαια»
  • Να είσαι δίκαιος στις πράξεις σου.
 • «Πρεσβύτερον αἰσχύνου»
  • Να ντρέπεσαι τον μεγαλύτερόν σου.
 • «Σαυτόν παρασκεύαζε των γονέων άξιον»
  • Να ετοιμάζεις τον εαυτόν σου αντάξιο των γονέων σου.
 • «Σαυτοῦ μὴ ἀμέλει»
  • Μη παραμελείς τον εαυτόν σου.
 • «Σεαυτὸν ἄξιον παρασκεύαζε τῶν γονέων»
 • Φρόντιζε να κάνεις τον εαυτό σου άξιο των γονέων σου.
 • «Σοφοῖς χρῶ»
  • Να διατηρείς σχέσεις με σοφούς.
 • «Συμβούλευε ἀναιτίως»
 • «Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δε όψεις προσφάτοις»
  • Να κάνεις χρήση νόμων παλαιών και τροφίμων φρέσκων.
 • «Τους μέλλοντας ασφαλώς τυραννήσειν δει τη ευνοία δορυφορείσθαι και μη τοις όπλοις»
  • Όσοι πρόκειται να κυβερνήσουν ως τύραννοι με ασφάλεια, πρέπει να φρουρούνται από την εύνοια – του λαού – και όχι δια των όπλων ή ενόπλων.
 • «Τοὺς ἡγεμόνας φοβοῦ»
 • «Τὸ δίκαιον μιμοῦ»
 • «Τοῖς μὲν νόμοις παλαιοῖς χρῶ, τοῖς δ᾽ ὄψοις προσφάτοις.
  • Οι νόμοι σου να είναι παλιοί, τα φαγητά σου φρέσκα.
 • «Ὕβριν μίσει»
  • Να μισείς τις αυθαιρεσίες.
 • «Υἱοὺς παίδευε»
 • «Φειδόμενον κρεῖττον ἀποθανεῖν ἢ ζῶντα ἐνδεῖσθαι. »
  • Καλλίτερα ο θάνατος παρά η βιωματική στέρηση από τσιγγουνιά.
  • Αν είναι κανείς να τσιγκουνεύεται, καλύτερα να πεθάνει παρά να ζήσει στερημένος.
 • «Φίλοις ἀτυχοῦσιν ὁ αὐτὸς ἴσθι.» ή «Φίλοις εὐτυχοῦσι καὶ ἀτυχοῦσιν ὁ αὐτὸς ἴσθι.»
  • Απέναντι στους φίλους σου που δυστυχούν να είσαι πάντα ίδιος. ή
  • Με τους φίλους σου να είσαι ίδιος, στις ευτυχίες και στις δυστυχίες τους.
 • «Φίλοις χρῶ»
 • «Χάριν ἀπόδος»
  • Να ανταποδίδεις ευεργεσία.
 • «Χρονίαν φιλίαν φύλαττε»
 • Όταν κάποτε ρωτήθηκε: τί εστί ελευθερία; Ο Περίανδρος απάντησε: «αγαθή συνείδηση». Και τί εστί «αγαθή συνείδηση»; Εκείνος απάντησε: «η εσωτερική επίγνωση των πράξεών μας»
 • Σε ερώτηση: Τί μέγιστο εν ελαχίστω; Εκείνος απάντησε: «Φρένες αγαθαί εν σώματι ανθρώπου» (Έξυπνα μυαλά σε σώμα ανθρώπου).
 • Σε ερώτηση: διατί ουκ αποτίθεται την Αρχήν; (Γιατί δεν παραιτείται –δεν εγκαταλείπει την εξουσία); Εκείνος αποκρίθηκε: «τω κατ΄ ανάγκην αρχόντι και το ακουσίως αποστήναι κίνδυνον φέρει» (Για εκείνον που κυβερνά δια της βίας και η εκούσια παραίτηση συνεπάγει κίνδυνο).