Λατρεία

Από Βικιφθέγματα
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Βλέπε και:  • Η θεία λατρεία είναι ανεκτίμητο προνόμιο του ανθρώπου, του μόνου πλάσματος που υποκλίνεται με ταπεινότητα και λατρεία εμπρός Του Μπαλου Χοσια
  • Η πραγματική λατρεία συνίσταται όχι στο να προσφέρει κανείς θυμιάματα, άνθη και άλλα υλικά πράγματα, αλλά στο να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που ακολουθεί και εκείνος που σέβεται Βούδας
  • Θρησκεία είναι η ευσεβής λατρεία του Θεού Κικέρων
  • Κάθε θρησκεία μας προτρέπει να λατρεύουμε και κάθε ποίημα μας ψιθυρίζει να αγαπάμε Μωρεάς
  • Πολλοί άνθρωποι ευκολότερα λατρεύουν το Θεό παρά τον ακούνε. Εκείνος όμως προτιμά αντί να τον λατρεύουν, να τον ακούνε. Πασκάλ Μπ.
  • Προσήλθε αυτώ γυνή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτίμου, και κατέχεεν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου. Ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού ηγανάκτησαν λέγοντες. Εις τι η απώλεια αύτη; ηδύνατο γαρ τούτο το μύρον πραθήναι πολλού και δοθήναι τοις πτωχοίς. Γνους δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς. Τι κόπους παρέχετε τη γυναικί; Εργον γαρ καλόν ειργάσατο εις εμέ. Πάντοτε γαρ τους πτωχούς έχετε μεθ’ εαυτών, εμέ δε ου πάντοτε έχετε [Ματθ. κε’7-11] Ματθ.κε'7-11
  • Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι να λατρεύεις προς τον Θεό που ισοδυναμούν με βλασφημία. Υπάρχουν τρόποι να αρνείσαι τον Θεό που ισοδυναμούν με λατρεία Ζιντ Α.