Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ελεημοσύνη

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και: • Αμήν λέγω υμίν, εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε” [Ματθ. 40] Ματθ.40
 • Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι” [Ματθ. ιθ’21] Ματθ.ιθ'21
 • Εκείνος που ελεεί φτωχό, δανείζει τον Θεό Καρκαβίτσας
 • Εν σε υστερεί. Υπαγε, όσα έχεις πώλησον και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι, άρας τον σταυρόν” [Μαρκ. ι’21] Μαρκ.ι'21
 • Η ελεημοσύνη διαφθείρει και εκείνον που παίρνει. Επίσης δε λύνει το πρόβλημα, γιατί το μόνο που κάνει: αυξάνει τη ζητιανιά Ντοστογέφσκι Φ.
 • Η ελεημοσύνη είναι η τελειότητα και το στόλισμα της θρησκείας Άδισσον
 • Η ελεημοσύνη είναι προσευχή Ουγκώ
 • Η ελεημοσύνη είναι το αλάτι του πλούτου
 • Η ελεημοσύνη και η ευεργεσία γεννάνε περισσότερη κατανάλωση, παρά εξαλείφουν ανάγκες Κλιουτσέφσκι Β.
 • Η ελεημοσύνη μερικές φορές θυμίζει τον τυφλό που έχει κακό οδηγό. Τα λεφτά που μοιράζονται απερίσκεπτα μπορούν να κάνουν κακό αντί καλού, παρασύροντας εκείνους που ωφείλονται από την ευεργεσία αποκλειστικά προς την ξενοιασιά και τεμπελιά Άγνωστος
 • Η ελεημοσύνη υψώθηκε ως μεγάλη αρετή εξ αιτίας του χαμηλού επιπέδου της εντιμότητας των ανθρώπων Σααντί
 • Η ελεημοσύνη, η αγάπη και η νηστεία αγιάζει τον άνθρωπο, τον πλουτίζει και σωματικά και ψυχικά Κοσμάς ο Αιτωλός
 • Η μετάνοια χωρίς ελεημοσύνη είναι νεκρή και χωρίς φτερά Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Η πρώτη θυγάτηρ του Θεού είναι η ελεημοσύνη, αυτή η ελεημοσύνη κατέπεισε τον Θεό και έγινε άνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπον Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Η συμπόνια δεν είναι και πολύ σπουδαία ελεημοσύνη Λίχτεμπεργκ Γ.
 • Η φιλανθρωπία είναι το κάλπικο νόμισμα της ελεημοσύνης Άγνωστος
 • Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου Βίβλος
 • Μόνο όποιος δώσει θα χαρεί Γκαίτε
 • Ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω τω μη έχοντι, και ο έχων βρώματα ομοίως ποιείτω” [Λουκ. γ’11] Λουκ.γ'11
 • Ο πλούσιος μπορεί να δικαιωθεί με την ελεημοσύνη, αλλά και ο φτωχός με τη υπομονή Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Ο Χριστός δε ντρέπεται να απλώσει το χέρι του να πάρη λίγη ελεημοσύνη του πτωχού, και ντρέπεσαι συ να απλώσεις το χέρι να δώσεις λίγον αργύριον ή και άρτον; πόσης εντροπής Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Οίκτος είναι η ελεημοσύνη που δίνουμε στους ενόχους Σάνδη Γεωργία
 • Όποιος ελεεί το φτωχό δανείζει το Θεό, με βέβαιη επιστροφή του δανείου του Ιωάννης ο Χρυσόστομος
 • Οσάκις ελεώ δεν αισθάνομαι ότι δίνω, αλλά ότι αποδίδω Κωστής Παλαμάς
 • Πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι” [Λουκ. ιη’22] Λουκ.ιη'22
 • Πρέπει να ελεεί κανείς τη φτώχεια, αλλά όχι να υποθάλπει την αργία Πλούταρχος
 • Πρόλαβε την ελεημοσύνη αποτρέποντας τη φτώχεια. Να βοηθάς όποιον έχει προβλήματα με μια προσφορά, με κάποια χρήματα, μαθαίνοντάς του μια τέχνη ή βρίσκοντάς του δουλειά για να ζήσει μια έντιμη ζωή και να μην πέσει στη σκληρή μοίρα της ζητιανιάς. Αυτό είναι το ψηλότερο σκαλί αλλά και το ζητούμενο στη χρυσή κλίμακα της ελεημοσύνης Μαϊμονίδης
 • Προσήλθε αυτώ γυνή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτίμου, και κατέχεεν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου. Ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού ηγανάκτησαν λέγοντες. Εις τι η απώλεια αύτη; ηδύνατο γαρ τούτο το μύρον πραθήναι πολλού και δοθήναι τοις πτωχοίς. Γνους δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς. Τι κόπους παρέχετε τη γυναικί; Εργον γαρ καλόν ειργάσατο εις εμέ. Πάντοτε γαρ τους πτωχούς έχετε μεθ’ εαυτών, εμέ δε ου πάντοτε έχετε” [Ματθ. κε’7-11] Ματθ.κε'7-11
 • Πωλήσατε τα υπάρχοντα υμών και δότε ελεημοσύνην. Ποιήσατε εαυτοίς βαλλάντια μη παλαιούμενα, θησαυρόν ανέκλειπτον εν τοις ουρανοίς, όπου κλέπτης ουκ εγγίζει ουδέ σης διαφθείρει. Οπου γαρ εστιν ο θησαυρός υμών, εκεί και η καρδία υμών έσται” [Λουκ. 33-35] Λουκ.33-35
 • Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου Ευαγγέλιο
 • Στην ευεργεσία δεν υπάρχει υπερβολή Μπέικον Φράνσις
 • Το έλεος προστάζει ο Θεός, όπως και να το λέει Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος