Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χρήστης:Dgolitsis»

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
επιμέλεια
(επιμέλεια)
[[File:Sandro_Botticelli_021.jpg|thumb|center|350px|De calumnia ([[Περί του μή ραδίως πιστεύειν διαβολή|Περί διαβολής]]) του '''Σάντρο Μποτιτσέλι''' (1495)]]
«Μόνον ἡμέτερον τό παρόν μήτε τό φθάνον μήτε τό προσδοκώμενον τό μέ γάρ ἀπολωλέναι τό δέ ἀδηλόν ἐστιν εἰ περ ἔσται(εάν βέβαια υπάρξει.)» [[Αρίστιππος ο Κυρηναίος]]
*Τα τοιαύτα πέφυκεν υπ΄ενδείας και υπερβολής φθείρεσθαι.
*Πανταχού γάρ δια το άνισον η στάσις.[[s:Ηθικά Νικομάχεια|Αριστοτέλης «Ηθικά Νικομάχεια»]]
 
*Τους αισχρώς βεβιωκότας τούτους ουκ εά (δεν αφήνουμε) δημηγορείν. [[Αισχίνης]], Κατά Τιμάρχου
*ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία. [[s:Κύρου Παιδεία/A|Ξενοφών «Κύρου Παιδεία» Βιβλία Α΄§ 2 εδ, 7]]
*Τον καλό αγώνα ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα,<br>
λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος.[[s:Προς Τιμόθεον Α'| Επιστολή προ Τιμόθεον]].
 
* Πάντες πάντα πράττουσιν ή κέρδος τι μετιόντες ή ζημίαν φεύγοντες, Γοργίας,<br>
[[s:Υπέρ Παλαμήδους απολογία|Γοργίας «Υπέρ Παλαμήδους απολογία» § 19 ]]
*Τοις πλείστοις ουν έδοξεν,
 
*Αρχή δε το ήμισυ του παντός, αυτός ούτος ο [[Ησίοδος]] έφη. [[s:Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων|Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων]]
παιδείας δε και πόνου πολλού
**'''Άνω γαργάρ ποταμών''' (ενάντια στο ρεύμα) τούτό γε. Νεκρικοί Διάλογοι, Τερψίων και Πλούτων.
 
και χρόνου μακρού
 
και δαπάνης ου μικράς
 
και τύχης δείσθαι λαμπράς. [[s:Περί του ενυπνίου|Περί του ενυπνίου ήτοι Βίος Λουκιανού]].
 
Για το εξαίσιο Ούτος Εκείνος που άκουσε στο όνειρο του ο [[Λουκιανός]], (Των ορώντων έκαστος τον πλησίον κινήσας δείξε σε τω δακτύλω) αναφέρεται σε ομότιτλο ποίημά του ο Καβάφης.
 
*Αγροίκος ειμί την σκάφην σκάφην λέγων. [[Λουκιανός]], Αληθινές ιστορίες.
*Αιθίοπα σμήχειν*επιχειρώ (ματαιοπονείν). Προς απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον (αγοράζοντα)
*Ακούοντες ου πάντες μαίνονται, «αλλ΄οπόσοι αυτών τη Ρέα λαμβάνονται. Νιγρίνος ή περί φιλοσόφου ήθους.
*Ακραγαντίνοι τρυφούσι ως αύριον μεν αποθανείν, οικίας δε κατασκευάζοντας ως πάντα τον βιωσόμενοι χρόνον. Φάλαρις
*Άκρω τω δακτύλων αψάμενος ηπίστατο. Δημώνακτος Βίος.
*Άλλο μεν αυτός (κύκλωψ), άλλο δε η λύρα υπήχει, ουδέ τη ηχώ αποκρίνεσθαι αισχυνομένη μη φανείη μιμουμένη τραχείαν ωδήν καταγέλαστον. Ενάλιοι Διάλογοι-Δωρίδος και Γαλάτειας.
*Η άμαξα τουν βουν πολλάκις εκφέρει. Νεκρικοί Διάλογοι-Διογένους και Πολυδεύκους.
*Αμφιλαφεί (διφορούμενη) τη υποθέσει. Απολογία 8,2
*Αμαθία μεν θρασείς, οκνηρούς δε το λελογισμένον απεργάζεται, του Θουκυδίδου λέγοντος. Προς Νιγρίνον επιστολή.
*Αναφύναι (ξεφυτρώνουν) καθάπερ τα λάχανα. Φιλοψευδής ή απιστών 3.6.
*Άνθρακες ημών ο ήσαν θησαυρός. [[s:Ζεύξις ή Αντίοχος|Λουκιανός «Ζεύξις ή Αντίοχος»]]
*Ανίπτοις ποσίν αναβαίνων επί το στέγος.
*Ανίπτοις ποσίν ρητόρων δάσκαλος. Ρητόρων δάσκαλος.
*Απανταχού τρίβωνες και βακτηρίαι (ράβδοι) και πήραι (δισάκια), πώγων βαθύς και βιβλίον εν τη αριστερά και πάντες υπερ σου φιλοσοφούσι. [[s:Δις κατηγορούμενος|Δις κατηγορούμενος 6. 4-7]]
*Γελοία ποιείς, ω Ίων, απιστών άπασιν. [[s:Φιλοψευδής ή Απιστών|Φιλοψευδής ή Απιστών]].
*Απόδειξις αναντίλεκτος. Ευνούχος.
*Αρχή δε το ήμισυ του παντός, αυτός ούτος ο Ησίοδος έφη. [[s:Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων|Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων]]
**Άνω γαρ ποταμών (ενάντια στο ρεύμα) τούτό γε. Νεκρικοί Διάλογοι, Τερψίων και Πλούτων.
*Και την νύκτα όλην ελθόντες οδόν αργαλέα (δύσκολον) και τριών άλλων ημερών την οδόν ανύσαντες ερχόμεθα ες πόλιν της Μακεδονίας Βέρροιαν μεγάλην και πολυάνθρωπον. Λούκιος ή όνος.
*Γλαύκας εις Αθήνας κομίζει. Νιγρίνος ή περί φιλοσόφου ήθους.
*Γραιών μύθοι. 9.16
* Δεινόν γαρ η άγνοια και πολλών κακών ανθρώποις αιτία, ώσπερ αχλύν τινα πραγμάτων καταχέουσα. [[s:Μη ραδίως πιστεύειν τη διαβολή|.
**Ελέφαντα εκ μυίας ποείν. [[s:Μύγας εγκώμιον|Μυίας εγκώμιον]]
*Εν τω πυθμένι ο Θεός κατακρύψαι το φιλοσοφίας αγαθόν υπό την τρύγαν αυτήν. [[s:Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων|Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων]]
* Εν τη νήσω (εις Γυάρον νήσον των Κυκλάδων) έμεινεν αισχυνόμενος και τεθνεώτα απολιπείν τον φίλον. Τόξαρις ή Φιλία, 18,11
* Εξ αμάξης παρρησιάζεται.[[s:Ρητόρων διδάσκαλος|Ρητόρων διδάσκαλος]]
*Την ευδαιμονίαν ζητούντες εν τω μέλιτι και ταις ισχάσιν (ξηρά σύκα). Δις κατηγορούμενος. Ηδύγαιον (ηδύς → γλυκύς) = σύκο.
*Ήν γαρ τούτο υπάρξη εύδια* πάντα και πλους ούριος και λειοκύμων ή θάλαττα και πλησίον ο λιμήν. Σκύθης ή Πρόξενος.
*Ηλίου βολάς και ουκέτι πίλου (καπέλου) δεόμεθα. Ανάχαρσις ή περί Γυμναστηρίων.
*Θάττον γούν των επιορκείν τις επιχειρούντων έωλον θρυαλλίδα (σβηστό φυτίλι) φοβηθείη αν ή την του πανδομάτορος κεραυνού φλόγα. Τίμων ο Αθηναίος ή μισάνθρωπος.
(Μετά 16 αιώνες ο Σαίξπηρ έγραψε τον δικό του Τίμωνα τον Αθηναίο και αργότερα ο Μολιέρος το Μισάνθρωπο)
*Θάττον πέντε ελέφαντας υπό μάλης κρύψειας ή ένα κίναιδον.
*Καθάπερ εν τη φάτνη κύνα μήτε αυτήν εσθίουσα των κριθών μήτε τω ίππω πεινώντι επιτρέπουσαν. Προς απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον (αγοράζοντα)
*Καθάπερ ο λάρος (γλάρος) όλον περιχανών (καταπίνοντας) το δέλεαρ. Περί των επί μισθώ συνόντων (συναναστρεφομένων).
*Καθάπερ οι αλιείς εκ του καλάμου τα ιχθύδια. [[s:Ζεύς ελεγχόμενος|Ζεύς ελεγχόμενος]]
**Κεκύλισται ο πίθος εν Κρανείω (τόπω). Πως δει ιστορίαν συγγράφειν 63,6
 
-*Κεχρωσμένος μεν, το δε ενδόθεν πήλινον και εύθρυπτον. Λεξιφάνης 22,13
**Κεκύλισται ο πίθος εν Κρανείω (τόπω). Πως δει ιστορίαν συγγράφειν 63,6
 
-Κεχρωσμένος μεν, το δε ενδόθεν πήλινον και εύθρυπτον. Λεξιφάνης 22,13
 
*Κυψελίβυστα έοικας έχειν τα ώτα. [[s:Λεξιφάνης|Λεξιφάνης]]
*Ιλιεύς (Τρώας) ων τραγωδούς εκμισθώσω. [[[[s:Ψευδολογιστής ή Περί της αποφράδος|Ψευδολογιστής ή Περί της αποφράδος]].
 
*Ιππείς ες πεδίον προκαλείν. [[s:Ψευδοσοφιστής ή Σολοικιστής|Ψευδοσοφιστής ή Σολοικιστής 8,18]]
 
*Ισοτιμία γαρ εν άδου και όμοιοι άπαντες. Νεκρ.Διάλ.-Νιρέως και Θερσίτου και Μενίππου.
*Λίθους επαυτόν εν ταις χεροίν (και στα δυο χέρια), έχοντας. [[s:Βίος Δημώνακτος|Βίος Δημώνακτος]]
*Μαρμαρυγάς (λαμπυρίσματα) των ποδών θεώμενος (βλέποντας) [[s:Περί ορχήσεως|Περί ορχήσεως 13,11]]
*Μη όναρ πλουτών λιμμώττης* ανεγρόμενος. Όνειρος ή Αλεκτρυών
 
*Μη όναρ πλουτών λιμμώττης* ανεγρόμενος. Όνειρος ή Αλεκτρυών
 
*Μολυβδίνους έχων, έφη, πέδας εν βορβόρω κάθηται. Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις
*Νεογιλός (νεογέννητος) ο του βίου χρόνος προς τον πάντα τον αιώνα. Αλκυών ή περί μεταμορφώσεως.
*Νυν δε και έωθεν και μεσούσης ημέρας και νύκτωρ αεί υγιαίνων αναγακαίον. Περί παρασίτου, ότι τέχνη η παρασιτική.
*Ουδέ πάσσαλόν καταλιπείν μοι. [[s:Δίκη φωνηέντων|Δίκη φωνηέντων]].
 
*Οίκτιστον θέαμα πάσιν Σκύθαις. Προμηθεύς ή Καύκασος
 
*Ου μετρίως επί τούτοις αγανακτώ και πίμπραμαι (καίγομαι) δεδιός (φοβούμενος) μη τω χρόνω και τα σύκα τύκα τις ονομάση. Δίκη φωνηέντων, 7.16
*Ούτος οξύχειρ (Ερμής) εστί καθάπερ εν τη γαστρί εκμελετήσας την κλεπτικήν. Θεών Διάλογοι.
*Ουκ εις κόλπον (κόρφος) πτύσας. Απολογία, 6.12
*Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. Χάρωνος και Μενίππου
 
*Όμοιον ως εί τις επί σταυρόν αναβήσεσθαι μέλλων το εν δακτύλω πρόσπαισμα (αμυχή) θεραπεύει.
*Ουδ΄όσον οι ακρίδες τον νουν έχοντας. Ζεύς τραγωδός.
 
*Ουδ΄όσον οι ακρίδες τον νουν έχοντας. Ζεύς τραγωδός.
*Το παραυτίκα (το στιγμιαίο) τις θεραπεύει, της των κολάκων μερίδος, Περί Περεγρίνου τελευτής.
*Πένητες άνθρωποι και προς διανομάς κεχηνότες (χάσκοντας, ανοίγοντας το στόμα), Περί Περεγρίνου τελευτής.
*Πολλοί γαρ επί τριβόλω διαρραγήναι (για τρεις οβολούς ξεραλυγγίζονται) 7.8
*-Πειθώ τοις χείλεσιν αυτού επικαθήσθαι. Βίος Δημώνακτος.
 
*Το πύρ εκ του καπνού βιαζόμενος. Μένιππος ή Νεκυομαντεία
*Διέφυγε, ραφανίδι (με ρεπανάκι) την πυγήν* βεβυσμένος (στουμπουμένος), Περί Περεγρίνου τελευτής,
*Συς (χοίρος), τον οδόντα θήγει (ακονίζει) και ο παράσιτος επί του συν αντιθήγει, Περί Παρασίτου, ότι τέχνη η παρασιτική.
*Συναναχρεμψάμενος (φτύνοντας μαζί) τη ψυχήν μετά του φλέγματος. Όνειρος ή Αλεκτρυών, 10.16
*Ου φιλόκαλοι γαρ, αλλά φιλόπλουτοι εισίν οι βάρβαροι εν τοις ώτοιν (δυαδικός αριθμός) ελλόβια (σκουλαρίκια) έχουσι, Περί του οίκου (De Domo).
*Χείλεα μεν εδίην (βρέχουν), υπερώην (Ουρανίσκο) δ΄ουκ εδίηνε. Περί των επί μισθώ συνόντων (συναναστρεφομένων).
*Τας χείρας ορέγοντα * εις τον ουρανόν. Μη ραδίως πιστεύειν τη διαβολή.
 
*Το πράγμα χλεύη μάλλον ή επαίνων έοικεν. Υπέρ των εικόνων-Pro-imaginibus.
 
*Υψαγόραι (Καυχησιολόγοι) τινές και ουρανονογνώμονες. Ικαρομένιππος ή Υπερνέφελος 5,7
 
*Εξ ωού νεοττός ατελής υποκρώζων. Νεκρικοί Διάλογοι, Τερψίων και Πλούτων.
*Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν (ποντικόν). Πως δει συγγράφειν ιστορίαν.
 
*-Αν κάψω, Δημώναξ, ξύλα χιλιών μνων (μια μνα = εκατό αττικές δραχμές), πόσες μνες καπνού θα γίνουν? -Ζύγισε τη στάχτη, είπε, και όλο το υπόλοιπο θα είναι καπνός.
*Τον καλό αγώνα ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα,<br>
λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος.[[s:Προς Τιμόθεον Α'| Επιστολή προ Τιμόθεον]].
546

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης