Φιλαλήθεια

Από Βικιφθέγματα


Βλέπε και:

  • Η φιλαλήθεια είναι η εσκεμμένη εφαρμογή της ειλικρίνειας