Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σόλων ο Αθηναίος

Από Βικιφθέγματα
(Ανακατεύθυνση από Σόλωνας)
Wikipedia logo
Wikipedia logo
Στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα σχετικό με:
 • Ἀλήθειαν ἀνέχου.
 • Ἀρετὴν ἐπαίνει.
 • Ἄρχεσθαι μαθών, ἄρχειν ἐπιστήσῃ.
  • Μόνο αν μάθεις να άρχεσαι, θα ξέρεις να άρχεις.
 • Ασφαλής και άριστη είναι η δημοκρατία, στην οποία η κάθε αδικία τιμωρείται εξίσου από τους παθόντες και τους μη παθόντες απ' αυτή.
 • Γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόμενος.
 • Γονείς αιδού.
 • Εὐθύνας ἑτέρους ἀξιῶν διδόναι, καὶ αὐτὸς ὕπεχε.
  • Αν ζητάς από τους άλλους να λογοδοτούν, να είσαι πρόθυμος να λογοδοτείς κι εσύ.
 • Ἡδονὴν φεῦγε, ἥτις λύπην τίκτει.
  • Να αποφεύγεις την ηδονή που γεννάει λύπη.
 • Κακοὺς μίσει.
 • Κριτὴς μὴ κάθησο· εἰ δὲ μή, τῷ ληφθέντι ἐχθρὸς ἔσῃ.
  • Δικαστή θέση να μη παίρνεις· αλλιώς θα μισηθείς από τον καταδικασμένο.
 • Μὴ ψεύδου, ἀλλ᾽ ἀλήθευε
  • Μη λες ψέματα· λέγε την αλήθεια
 • Μὴ κακοῖς ὁμίλει.
  • Να μη συναναστρέφεσαι κακούς ανθρώπους.
 • Μηδὲν ἄγαν
  • Ποτέ, καμιά υπερβολή
 • Μηδενὶ φθόνει.
 • Μηδένα πρό του τέλους μακάριζε (Το είπε ο Σόλωνας, στο βασιλιά της Λυδίας Κροίσο).
 • Ο νόμος πρέπει να διατυπώνεται έτσι, ώστε η εφαρμογή του να είναι και στην πράξη δυνατή, εφόσον ο νομοθέτης θέλει να τιμωρεί αποτελεσματικά τους λίγους και όχι άσκοπα τους πολλούς απ' τους πολίτες.
 • Ὃ ἂν ‹μὴ› ἴδῃς μὴ λέγε. Εἰδὼς σίγα.
  • Αν δεν δεις κάτι, μην το λες. Κι αν ξέρεις, μη μιλάς.
 • Την ανέχεια πρέπει να ενισχύουμε, αλλά όχι και την τεμπελιά να εφοδιάζουμε.
 • Θεὸν σέβου.
 • Θυμοῦ κράτει.
 • Ὅρκῳ μὴ χρῶ.
 • Νόμοις πείθου.
 • Νόει τὸ δίκαιον.
 • Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ βέλτιστα.
  • Οι συμβουλές σου να μην είναι για τα πιο ευχάριστα, αλλά για τα πιο καλά.
 • Σφραγίζου τοὺς μὲν λόγους σιγῇ, τὴν δὲ σιγὴν καιρῷ.
  • Σφράγιζε τα λόγια με σιωπή, τη σιωπή με την κατάλληλη στιγμή.
 • Τὰ ἀφανῆ τοῖς φανεροῖς τεκμαίρου.
  • Από τα φανερά να συμπεραίνεις τα αφανή.
 • Τὰ σπουδαῖα μελέτα
  • Μόνο με σοβαρά και αξιόλογα πράγματα να ασχολείσαι
 • Τοῖς ἑαυτοῦ πρᾷος ἴσθι.
  • Να είσαι πράος απέναντι στους δικούς σου.
 • Τοῖς πολίταις μὴ θρασύνου.
  • Μην αποθρασύνεσαι προς τους συμπολίτες σου.
 • Τῶν γονέων μὴ λέγε δικαιότερα
  • Μην ισχυρίζεσαι ότι λες πιο δίκαια πράγματα από τους γονείς σου.
 • Φύλασσε τρόπου καλοκαγαθίαν ὅρκου πιστοτέραν.
  • Κράτα την ακεραιότητα του χαρακτήρα πιο πιστή από τον όρκο.
 • Φίλοις βοήθει.
 • Φίλους εὐσέβει.
  • Να σέβεσαι τους φίλους σου.
 • Φίλους μὴ ταχὺ κτῶ, οὓς δ᾽ ἂν κτήσῃ, μὴ ταχὺ ἀποδοκίμαζε.
  • Μην αποκτάς βιαστικά φίλους· όταν όμως τους αποκτήσεις, μην τους απορρίπτεις βιαστικά.
 • Χρῶ τοῖς θεοῖς.
  • Να έχεις σχέσεις με τους θεούς.