Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συζήτηση χρήστη:Chtit draco

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Προσθήκη θέματος
Από Βικιφθέγματα
Please talk to me on my french talk page, I do not check this one often! Thanks!

Merci de me parler sur ma page de discussion francophone plutôt que celle-ci, car je ne la vérifie pas régulièrement.

Ξεκινήστε μια συζήτηση με τον Chtit draco

Ξεκινήστε μια συζήτηση