Συζήτηση:Μαίρη Σέλλεϋ

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από Βικιφθέγματα

Το κείμενο αυτό έχει τόσο τεράστιο βάθος, όσο τεράστιο είναι κ το βάθος της ψυχής... Ναι, η γνώση μπορεί να έχει τόσο τεράστιο βάρος, όσο μπορεί να είναι κ το βάρος βουνών ολόκληρων... Ναι, οι αντοχές των ανθρώπων διαφέρουν, όσο κ η διαφορά αντοχής ενός Ολυμπιονίκη με έναν παντελώς αγύμναστο... Ναι, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει κ με την διαφορά της ψυχικής δύναμης μεταξύ των ανθρώπων... Ναι, εάν δεν αντέχεις, τότε μπορεί πολύ απλά να λυγίσεις από αυτό το βάρος... Ναι, αυτό όμως ΜΠΟΡΕΙ να εκγυμναστεί κ να διαπρέψει... Ναι, όλα είναι εφικτά... Αρκεί να είναι επιτρεπτά, εφόσον όμως έχεις αποδείξει ότι διαθέτεις όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά... Κ τα έχεις κατανοήσει... Τότε μπορείς να μεταμορφώσεις τα πάντα...


These words are so deep, as huge is the depth of the soul... Yes, knowledge can be so enormously heavy,as heavy can be the mountains... Yes, humans' endurance can be so different, as differently can endure an Olympic athlete and someone who has never exercised... Yes, the same thing excists to the psychic strength and endurance amongst humans... Yes, if you cannot endure, then you might just bend under that weight... Yes, however, it CAN be 'exercised' and become magnificent... Yes, everything is achievable... As long as it is permitted, and you have already approved that you have all the required characteristics... And you have really comprehended... It is then, that you can transform everything...