Πυρηνικά

Από Βικιφθέγματα
Πυρηνική βόμβα Mk 14  • Μόνο διαδηλώνοντας εναντίον των πυρηνικών πυραύλων μπορούμε να φέρουμε την ειρήνη. Το χαμόγελο, η ανάσα μας και η δική μας η ειρήνη μπορούν να φέρουν την ειρήνη Θιχ Νατ Χαν