Προλήψεις

Από Βικιφθέγματα
Έχει προταθεί αυτό το λήμμα ή τμήμα αυτού του λήμματος, να συγχωνευθεί με το δεισιδαιμονίες. (Σχολιάστε)

Όταν συγχωνεύετε το περιεχόμενο, σημειώστε στην σύνοψη επεξεργασίας ότι πρόκειται για «περιεχόμενο από την σελίδα [[xxxxx]]», για λόγους αναφοράς στους συντάκτες εκείνου του λήμματος.

Βλέπε και:  • Η πίστη χωρίς νου οδηγεί στην πρόληψη, ενώ ο νους χωρίς πίστη οδηγεί στον κυνισμό Άγνωστος
  • Τα ταξίδια καταστρέφουν τις προλήψεις
  • Αυτός που θεραπεύει ασθένεια είναι ο ικανότερος γιατρός, αλλά αυτός που την προλαμβάνει, είναι ο ασφαλέστερος
  • Δεν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς προλήψεις, όπως δεν υπάρχει γεωμετρία χωρίς αξιώματα Ράσκιν