Πολυπραγμοσύνη

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Δεν είναι δυνατό ένας άνθρωπος να εκτελεί τα πάντα Δημοσθένης
  • Είναι αδύνατο ο πολυάσχολος άνθρωπος να διαπρέψει σε όλα Ξενοφών
  • Είναι καταστροφή για την πολιτεία το να ασχολείται κανείς με πολλά Πλάτων
  • Μη παντί εμβάλλειν δεξιάν (Μην ανακατεύεσαι παντού) Αρχαίο ρητό
  • Πολυπραγμοσύνην φεύγε (Να αποφεύγεις την πολυπραγμοσύνη) Αρχαίο ρητό