Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πειρασμός

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:Αγία Γραφή

[επεξεργασία]
 • “Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής” [Μαρκ. ιδ’38] Μαρκ.ιδ'38
 • “Ει η χειρ σου ή ο πούς σου σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτά και βάλε από σου. Καλόν σοί εστιν εισελθείν εις την ζωήν χωλόν ή κυλλόν, ή δύο χείρας ή δύο πόδας έχοντα βληθήναι εις το πυρ το αιώνιον. Και ει ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Καλόν σοι εστί μονόφθαλμον εις την ζωήν εισελθείν, ή δύο οφθαλμούς έχοντα βληθήναι εις την γέεναν του πυρός” [Ματθ. ιη’8-9] Ματθ.ιη'8-9
 • “Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου (…) ήγετο εν τω Πνεύματι εις την έρημον ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου, και ουκ έφαγεν ουδέν εν ταις ημέραις εκείναις” [Λουκ. γ’2] Λουκ.γ'2
 • “Και ευθύς το Πνεύμα αυτόν εκβάλλει εις την έρημον. Και ήν εκεί εν τη ερήμω ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του Σατανά” [Μαρκ. α’12-13] Μαρκ.α'12-13
 • “Και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη απ’ αυτού άχρι καιρού” [Λουκ. δ’13] Λουκ.δ'13
 • “Μείνατε ώδε και γρηγορείτε μετ’ εμού (…) Ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήςαι μετ’ εμού; Γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής” [Ματθ. κστ’39] Ματθ.κστ'39
 • “Προσεύχεσθε μη εισελθείν εις πειρασμόν” [Λουκ. κβ’41] Λουκ.κβ'41
 • “Υπαγε οπίσω μου, Σατανά. Ότι ού φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων” [Μαρκ. η’33] Μαρκ.η'33

Διάφορα

[επεξεργασία]
 • Ένας από τους πιο κοινούς πειρασμούς ο οποίος όμως οδηγεί στις μεγάλες συμφορές είναι ο πειρασμός των λέξεων: «Όλοι έτσι κάνουν» - Λέων Τολστόι
 • Η πιο αποτελεσματική προστασία από τον πειρασμό είναι η δειλία Τουέην Μαρκ
 • Η προσευχή είναι αρετή η οποία επικρατεί εναντίον όλων των πειρασμών Σκωτ
 • Καλό είναι να μην έχεις ελαττώματα, αλλά είναι κακό να μη γνωρίζεις πειρασμούς Μπέντζοτ Ου.
 • Μακάριος ανήρ ος υπομένει πειρασμόν Ευαγγέλιο
 • Ο διάβολος δεν πειράζει όσους βρίσκει κατάλληλα απασχολημένους Τέκλορ Ιω.
 • Οι γυναίκες είναι δαίμονες, που μας στέλνουν στην κόλαση από την πόρτα του Παραδείσου
 • Προσπαθώ να αποφεύγω τους πειρασμούς ενάντια στους οποίους μπορώ να αντισταθώ Μέϊ Ουέστ
 • Το να έχεις σταθερές αρχές και να τις ακολουθείς , παρά τις αντίθετες ορμές και τους πειρασμούς, αυτό ακριβώς είναι εκείνο που ονομάζεται εγκράτεια Σοπενάουερ Α.