Παιδαγωγική

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Παιδαγωγική είναι η επιστήμη που επιδιώκει να δώσει στους νέους την αγωγή εκείνη που θα έπρεπε να είχαν οι γέροι Σουηδική Παροιμία