Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδύνη

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Εκείνοι που δε γνωρίζουν τα βάσανα, δε γνωρίζουν και την ευτυχία Μπελίνσκι Β.
  • Η αγαπημένη γυναίκα: εκείνη στην οποία μπορούμε να προξενήσουμε τα μεγαλύτερα βάσανα Ρέϊ Ε.
  • Η οδύνη, όταν την στοχαζόμαστε, μας οδηγεί στον Θεό Ουγκώ
  • Κατάθλιψη είναι η ανικανότητα σύλληψης κάποιου μέλλοντος Ρόλο Μ.
  • Μελαγχολία: ευχαρίστηση από θλίψη Βίκτωρ Ουγκώ
  • Οι μικρές λύπες είναι φλύαρες, η μεγάλη οδύνη είναι σιωπηλή Σενέκας