Μοιχεία

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Η μοιχεία φέρνει λιγότερο κακό παρά ο γάμος καλό Ντε Μπαλζάκ Ο.
  • Μοιχεία δεν είναι η μία ώρα που μια γυναίκα περνά με τον εραστή της, αλλά ολόκληρη η νύχτα που περνά μετά με το σύζυγό της Σάνδη Γ.
  • Ο μοιχός οδηγεί την ψυχή του σε αιώνια καταδίκη Κλήμης
  • Ουδέποτε λιμός εγέννησε μοιχεία Πλούταρχος