Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μεταβολή

Από Βικιφθέγματα


  • Υπάρχουν τέσσερα είδη μεταβολής: κατά την ουσία (γένεση και φθορά), κατά το ποσόν (αύξηση και μείωση), κατά το ποιόν {μετατροπή ενός σώματος σε κάποιο άλλο) και κατά τον τόπο (μεταβολή θέσης)Αριστοτέλης Περί διαιρέσεων
  • Τα μεταβλητά πρέπει να μεταβάλλονται