Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μελέτη

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:


Αγία Γραφή[επεξεργασία]

[… …]


Αρχαίοι Έλληνες και Λατίνοι[επεξεργασία]

 • “Ά δε μελέτα φύσιος αγαθάς πλεύνα δωρείται φίλοι” Επίχαρμος ή Στοβαίος (Ανθολόγιον)
  • (Η άσκηση, φίλοι μου, μας χαρίζει πιο πολλά αγαθά κι απ’ την ‘αγαθή φύση’, το ταλέντο)
 • “Ά μεν επίστασαι διαφύλαττε ταις μελέταις, ά δε μη μεμάθηκας προσλάμβανε ταις επιστήμαις” Ισοκράτης (Προς Δημόνικον 18)
  • (Όσα γνωρίζεις να προσπαθείς να διατηρείς με επιμελείς ασκήσεις. Όσα πάλι δεν έχεις μάθει, να προσπαθείς να τα κατανοήσεις με την επιστημονική εργασία – σπουδή)
 • “Έργων εκ πολλού μελέτη πλείον σώζει ή λόγων δι’ ολίγου καλώς ρηθέντων παραινέσεις” Θουκυδίδης (Ε’69)
  • (Η μακρόχρονη άσκηση στα έργα διατηρεί περισσότερα, παρ’ ό,τι η παρακίνηση με ωραία λόγια της στιγμής)
 • “Μέγα προς αλυπίαν φάρμακον το μελετάς” Πλούταρχος (Περί Ευθυμίας)
  • (Η μελέτη είναι φάρμακο που διώχνει τη λύπη)
 • “Μελέτα το παν” Περίανδρος ή Διογένης Λαέρτιος ( α’98)
  • (Να μελετάς τα πάντα)
 • “Μελέτη (δε) τοι έργον οφέλλει” Ησίοδος (Έργα και Ημέραι 410)
  • (Η άσκηση βέβαια τα έργα ενισχύει)
 • “Μελέτη το παν” Περίανδρος
  • (Η μελέτη είναι τα πάντα)
 • “Μετά πόνου η μάθησις” Αριστοτέλης
  • (Η μάθησις αποκτάται με κόπο)
 • “Πάντα πόνος τεύχει θνητοίς μελέτη τε βροτείη” Αρχίλοχος (Αποσπάσματα 15)
  • (Όλα, οι κόποι κι οι ασκήσεις, παρέχουν στους ανθρώπους)
 • “Πρωταγόρας έλεγε μηδέν είναι μήτε τέχνην άνευ μελέτης, μήτε μελέτην άνευ τέχνης” Στοβαίος (Ανθολόγιον)
  • (Ο Πρωταγόρας έλεγε ότι καμιά αξία δεν έχει ούτε η δεξιότητα χωρίς την άσκηση, ούτε η άσκηση χωρίς τη δεξιότητα)
 • “Τα σπουδαία μελέτα” Σόλων ή Στοβαίος ( α’79)
  • (Να μελετάς τα σπουδαία)

Αρχαιοελληνικά γνωμικά σε μετάφραση[επεξεργασία]

 • Αφιέρωσε τον χρόνο σου στο να ενδιατρίβεις επωφελώς στα συγγράμματα των άλλων. Έτσι θα απολαύσεις ευκόλως ό,τι οι άλλοι εκοπίασαν υπερμέτρως να κερδίσουν Σωκράτης
 • Η επανάληψη είναι η μητέρα των σπουδών Αρχαίο ρητό


Πατέρες της Εκκλησίας[επεξεργασία]

 • Δεν αρκεί μόνο η ανάγνωση, εάν δεν προστίθεται και η γνώση. Όπως ακριβώς εάν κανείς τρέφεται μεν αλλά δεν χωνεύει δεν θα ζήσει, έτσι και εάν κανείς διαβάζει μεν αλλά δεν μαθαίνει όσα διαβάζει, δεν θα βρει την αλήθεια Ιωάννης Χρυσόστομος
 • Χωρίς τη μελέτη των Γραφών, είναι αδύνατο να σωθεί ο άνθρωπος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


Διάφοροι[επεξεργασία]

 • Μελετώ τη Γραφή. Ανάβω έτσι το λυχνάρι της ψυχής μου απ’ τον ήλιο Νεύτων
 • Σε κάθε πράγμα μελετά κανείς περισσότερο το τέλος Λαφονταίν
 • Το καλύτερο βιβλίο είναι ανίκανο να ωφελήσει όταν διαβάζεται επιπόλαια Σενέκας