Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κλωντ Ντεμπυσσύ

Από Βικιφθέγματα
Ο Κλωντ Ντεμπυσσύ, περ. το 1908 (φωτογραφία του Félix Nadar)

Ο Κλωντ Ντεμπυσσύ (Achille-Claude Debussy, 22 Αυγούστου, 1862 – 25 Μαρτίου, 1918) ήταν Γάλλος συνθέτης. Θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος του κινήματος του μουσικού ιμπρεσιονισμού και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δυτικής μουσικής του 20ου αιώνα.

Πηγαία[επεξεργασία]

 • "Music is the space between the notes."
  • Η μουσική είναι το κενό ανάμεσα στις νότες.
  • Koomey, Johnathan G. (2001). Turning Numbers into Knowledge, p.96. Oakland: Analytics Press. ISBN 0-9706019-0-5.
 • "Collect impressions. Don’t be in a hurry to write them down. Because that’s something music can do better than painting: it can centralise variations of colour and light within a single picture - a truth generally ignored, obvious as it is."
  • Μάζεψε εντυπώσεις. Μην βιάζεσαι να τις σημειώσεις. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο η μουσική μπορεί να κάνει καλύτερα από τη ζωγραφική: μπορεί να συγκεντρώσεις βαριάντες χρώματος και φωτός μέσα σε μία μοναδική εικόνα - μια αλήθεια γενικά παραγνωρισμένη, καθότι προφανής.
  • Eπιστολή προς τον Raoul Bardac, 1906.

Αποδιδόμενα[επεξεργασία]

 • "There is no theory. You have only to listen. Pleasure is the law. I love music passionately. And because l love it, I try to free it from barren traditions that stifle it. It is a free art gushing forth, an open-air art boundless as the elements, the wind, the sky, the sea. It must never be shut in and become an academic art."
  • Δεν υπάρχει θεωρία. Αρκεί μόνο να ακούσεις. Η απόλαυση είναι ο νόμος. Αγαπώ τη μουσική παθιασμένα. Και επειδή την αγαπώ, προσπαθώ να την απαλλάξω από άγονες παραδόσεις οι οποίες την καταπνίγουν. Είναι μια ελεύθερη τέχνη που αναβλύζει, μια ανάερη τέχνη απεριόριστη όπως τα στοιχεία, ο άνεμος, ο ουρανός, η θάλασσα. Δεν πρέπει ποτέ να απομονωθεί και να γίνει μια ακαδημαϊκή τέχνη.

Κριτική[επεξεργασία]

 • "An examination of the harmonic techniques out of their context has all too often led to misleading terminology such as 'static' or 'non-functional' as a description of Debussy's harmonic methods. Viewed as a whole, however, the tonal coherence of his music depends upon a carefully calculated and often dramatic interaction of these various harmonic 'types' with each other and with orthodox diatonic harmony. The result is a tonal language, but one which is fundamentally different in concept from classical tonality. The detailed classifications of harmonic events is no longer possible in Debussy's music where the central tonality of a work emerges only through a constant focusing and re-focusing on harmonic types."
  • Μια εξέταση των αρμονικών τεχνικών έξω από το θεματικό τους πλαίσιο έχει συχνά οδηγήσει σε παραπλανητικές ορολογίες όπως 'στατικές' ή 'μη λειτουργικές' ως περιγραφή των αρμονικών μεθόδων του Ντεμπυσύ. Θεωρούμενες ως σύνολο, παρ' όλ' αυτά, η τονική συνεκτικότητα της μουσικής του εξαρτάται από μια προσεκτικά υπολογισμένη και συχνά δραματική αλληλεπίδραση αυτών των διαφόρων αρμονικών 'τύπων' μεταξύ τους και με ορθόδοξη διατονική αρμονία. Το αποτέλεσμα είναι μια τονική γλώσσα, αλλά μία η οποία είναι θεμελιωδώς διαφορετική στο θέμα από την κλασσική τονικότητα. Οι λεπτομερείς ταξινομήσεις των αρμονικών γεγονότων δεν είναι πια δυνατές στην μουσική του Ντεμπυσύ όπου η κεντρική τονικότητα ενός έργου αναδύεται μόνο μέσω μια συνεχούς εστίασης και επανεστίασης σε αρμονικούς τύπους.
  • Samson, Jim (1977). Music in Transition: A Study of Tonal Expansion and Atonality, 1900-1920, p.38. New York: W.W. Norton & Company. ISBN 0393021939.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[επεξεργασία]

Wikipedia logo
Wikipedia logo
Στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα σχετικό με:

Σύνδεσμοι Βικιφθεγμάτων: Κατηγορίες - Θέματα - Παροιμίες - Άνθρωποι