Θρησκεία και Επιστήμη

Από Βικιφθέγματα
Έχει προταθεί αυτό το λήμμα ή τμήμα αυτού του λήμματος, να συγχωνευθεί με το Θρησκεία. (Σχολιάστε)

Όταν συγχωνεύετε το περιεχόμενο, σημειώστε στην σύνοψη επεξεργασίας ότι πρόκειται για «περιεχόμενο από την σελίδα [[xxxxx]]», για λόγους αναφοράς στους συντάκτες εκείνου του λήμματος.

Βλέπε και:
  • Η διαδικασία της επιστημονικής ανακάλυψης είναι στην ουσία μια διαρκής απομάκρυνση από το θαύμα Αϊνστάιν
  • Η Επιστήμη χωρίς τη θρησκεία είναι χωλή, η θρησκεία χωρίς την Επιστήμη είναι τυφλή [Αϊνστάιν Α.]