Ελευθεροτυπία

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Δεσποτισμός και ελευθεροτυπία δεν μπορούν να συνυπάρξουν Γαμβέτας