Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δωροδοκία

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Αδωροδόκητος δοκίμαζε. (Να είσαι αδιάφορος στους ελέγχους σου.) Χίλων
  • Βους επί γλώσσης. [Επί δωροδοκουμένων, για να τηρήσουν τη σιωπή, τοποθετείτο πάνω στη γλώσσα βαρύ νόμισμα με εικόνα βοδιού] Αισχύλος
  • Ο τροχός θέλει ν' αλειφτεί, για να ξεκινήσει. Ελληνική παροιμία