Δρόμος

Από Βικιφθέγματα
  • Ο δρόμος είχε τη διμή του ιστορία
  • Ο δρόμος για την επιτυχία είναι πλατύς για τον πρόθυμο, στενός για το χασομέρη!