Γεώργιος Παπανδρέου

Από Βικιφθέγματα

Ο Γεώργιος Παπανδρέου (13 Φεβρουαρίου 1888 - 1 Νοεμβρίου 1968) ήταν Έλληνας πολιτικός και πρωθυπουργός.

 • "Ο κομμουνισμός πρέπει να πολεμείται με τα ιδανικά του έθνους, της προσωπικής ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές είναι οι αρχές πάνω στις οποίες θεμελίωσα το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα."
  • Σε συνέντευξή του στον Max Eastman το 1949
 • Είναι τόση η έκτασις της προδοσίας, είναι τόση η έκτασις του εγκλήματος, είναι τόσαι αι καταστροφαί και αι θυσίαι της Ελλάδος, αι οποίαι υπερέβησαν τας θυσίας του επικού αγώνος εναντίον των δύο αυτοκρατοριών, ώστε ουδέποτε το Έθνος και ο Λαός μας θα ανεγνώριζον την επάνοδον των προδοτών και των εγκληματιών εις τους κόλπους του πολιτικού βίου της χώρας
  • "Πολιτικά κείμενα"
 • Μέγα πλήθος, μέγα πάθος!
  • Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης
 • Σε μια Βασιλευομένη Δημοκρατία, ο Βασιλεύς βασιλεύει, και η Κυβέρνηση κυβερνά.
  • Κατά τη διάρκεια των γεγονότων της αποστασίας
 • "Εκείνο πάντως το οποίο οφείλουν όλαι οι ελληνικαί κυβερνήσεις να γνωρίζουν, είναι ότι το θέμα (της Βορείου Ηπείρου) υφίσταται. Και εκείνο το οποίο απαγορεύεται εις τον αιώνα είναι δι' οιονδήποτε λόγον η απάρνησις του ιερού αιτήματος."
  • Στη Βουλή, 31/5/1960
 • "Εδοξάσθη κρυπτόμενος και κατεποντίσθη εμφανιζόμενος"
  • Για τον Γεώργιο Γρίβα

Eίπαν για τον Γεώργιο Παπανδρέου[επεξεργασία]

 • "...Από μια προνομική θέση μπορώ να βεβαιώσω ότι αν ακουλουθείτο άλλη πολιτική ουδέποτε θα είχε υπάρξει απελευθέρωση της Ελλάδος. Όταν το σιδηρούν παραπέτασμα έπεσε κατά το 1944, η Ελλάς παρά τρίχα δε βρέθηκε μέσα. Και σε κανένα άλλο άνδρα δεν οφείλει τόσο πολύ αυτή τη διαφυγή όσο στο Γεώργιο Παπανδρέου."
  • Κρις Γουντχάουζ, 1949