Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιφθέγματα:Πολιτική

Από Βικιφθέγματα

Τα Βικιφθέγματα είναι ένα έργο συνεργασίας, του οποίου οι συντάκτες έχουν ένα κοινό σκοπό:

Τη δημιουργία μιας ελεύθερης επιτομής ρήσεων και αποφθεγμάτων, στην πραγματικότητα τη μεγαλύτερη επιτομή ρήσεων και αποφθεγμάτων στην ιστορία σε βάθος και διάρκεια. Έπιθυμία είναι επίσης η αναγνώριση της Βίκιφθέγματα ως αξιόπιστης πηγής.

Τα Βικιφθέγματα έχουν ορισμένους κανόνες και οδηγίες που είναι γενικά αποδεκτές και θεωρούνται σημαντικές, ή ακόμα και θεμελιώδεις, από τους ιδρυτές του έργου και τους συνεργάτες τους. Αυτοί οι κανόνες βοηθούν στην επίτευξη των σκοπών των Βικιφθεγμάτων. Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι ορισμένοι από αυτούς τους κανόνες είναι ακόμα υπό εξέλιξη, καθώς τα Βικιφθέγματα μεγαλώνουν και αναπτύσσονται. Μερικοί άλλοι κανόνες, ωστόσο, έχουν πλέον καθοριστεί και δεν θεωρούνται αμφισβητήσιμοι από τους συντάκτες των Βικιφθεγμάτων.

Βλέπε και Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου