Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιφθέγματα:Οδηγίες για κλειδωμένα άρθρα

Από Βικιφθέγματα

Οι διαχειριστές έχουν την ικανότητα να "κλειδώνουν" άρθρα ή εικόνες έτσι που να μην είναι δυνατή η επεξεργασία τους ή η αλλαγή τους παρά μόνο από τους διαχειριστές. Αυτή η ικανότητα χρεισιμοποιείται πολύ περιορισμένα για προστασία άρθρων που είναι ζωτικής σημασίας για την Wikiquote (π.χ. Κύρια Σελίδα).

Χρήσεις[επεξεργασία]

Η ημιμόνιμη προστασία (κλείδωμα) χρησιμοποιείται για:

 • προστασία σελίδων με υψηλή επισκεψιμότητα όπως η Κύρια Σελίδα από βανδαλισμούς.
 • διατήρηση της ακεραιότητας του logo αυτού του δικτυακού τόπου.
 • διατήρηση της ακεραιότητας του copyright και των licensed σελίδων.
 • διατήρηση της ακεραιότητας προγενέστερων εκδόσεων του τύπου.
 • προστασία ορισμένων σελίδων του "συστήματος διαχείρισης".
 • προστασία των συχνά χρησιμοποιούμενων κειμένων στον χώρο ονομάτων του MediaWiki.
 • σελίδες και υπο-σελίδες χρηστών που υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενο βανδαλισμό.

Η προσωρινή προστασία χρησιμοποιείται για:

 • την εφαρμογή μιας περιόδου ηρεμίας, προκειμένου να σταματήσει πολεμική τύπου "edit war," εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί.
 • Προστασία σελίδας ή εικόνας που υπήρξε πρόσφατος στόχος ή στόχος επίμονου βανδαλισμού ή επίμονης επεξεργασίας από εξορισμένο χρήστη.
 • να εμποδιστούν τυχούσες αλλαγές σε μια σελίδα κατά τη διάρκεια έρευνας για πιθανό bug στο software του MediaWiki .

Η προστασία μιας σελίδας σε μια συγκεκριμένη εκδοχή δε σημαίνει υποστήριξη αυτής της εκδοχής και για αυτό δε θα πρέπει να γίνονται αιτήσεις αλλαγής του καθεστώτος προστασίας.

Οι σελίδες συζητήσεων και οι σελίδες συζήτησης χρηστών δεν προστατεύονται εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.

 1. Μην επεξεργάζεστε ή αντιστρέφετε μια προσωρινά προστετευμένη σελίδα εκτός και αν θέλετε να προσθέσετε κάποια σημείωση, σύνδεσμο προς το Wikiquote:Αμφισβήτηση ακρίβειας ή το Wikiquote:Αμφισβήτηση ουδετερότητας, ή κάποια παρατήρηση για την παρούσα κατάσταση ενός άρθρου.
 2. Μην προστατεύετε σελίδα αν είστε εμπλεγμένοι σε edit dispute.
 3. Προσθέστε {{protected}} (ή {{vprotected}} εξαιτίας βανδαλισμού) στην κορυφή της προσωρινά προστατευμένης σελίδας και κάντε αναφορά της προστασίας στην περίληψη της επεξεργασίας της.
 4. Καταλογογραφήστε τις σελίδες που προστατεύετε στο Wikiquote:Προστατευμένη σελίδα.
 5. Σκεφθείτε την περίπτωση να ενθαρύνετε την επίλυση ενός προβλήματος μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
 6. Αφαιρέστε την ένδειξη {{προστατευμένη}} από την κορυφή μιας μη προστατευμένης σελίδας και σημειώστε την αφαίρεσή της στην περίληψη της επεξεργασίας της.

Οι διαχειριστές δε θα έπρεπε να προστατεύουν σελίδες στις οποίες εμπλέκονται με κάποιο τρόπο, (ο όρος εμπλοκή περιλαμβάνει ουσιαστική επεξεργασία σε μια σελίδα ή εκφρασμένες απόψεις για το άρθρο σε κάποια σελίδα συζητήσεων). Τα δικαιώματα των διαχειριστών δεν είναι εκδοτικά δικαιώματα - οι διαχειριστές θα έπρεπε να λειτουργούν ως εξυπηρετητές γενικώς των χρηστών της κοινότητας. Αν είστε διαχειριστής και επιθυμείτε να προστατευθεί κάποια σελίδα σε κάποια εκδοτική διαμάχη, θα πρέπει να έλθετε σε επαφή με κάποιον άλλο διαχειριστή να προστατέψει τη σελίδα για εσάς.

Επιπρόσθετα, οι διαχειριστές θα έπρεπε να αποφεύγουν να δείχνουν την εύνοιά τους σε κάποιο άρθρο έναντι κάποιου άλλου, εκτός και αν η μία εκδοχή του άρθρου σχετίζεται με τον ορισμό του βανδαλισμού. Σε αυτή την περίπτωση, χειριστής του συστήματος (sysop) μπορεί να επιλέξει να προστατέψει τη μη βανδαλιστική εκδοχή.

Επιπλέον, όταν η προστασία οφείλεται σε επαναλαμβανόμενη διαμάχη, ο προστατεύων χειριστής του συστήματος (sysop) μπορεί να επιλέξει να προστατέψει την εκδοχή που προτιμάται από εκείνους που συμμορφώνονται περισσότερο προς τις γενικές οδηγίες όπως περιγράφονται στο guideline on repeated reverts.

Γενικά, οι προσωρινά προστατευμένες σελίδες δε θα έπρεπε να μένουν προστατευμένες επί μακρόν, ενώ οι σελίδες των συζητήσεων θα έπρεπε να παραμένουν ανοικτές στην επεξεργασία.

Δε χρειάζονται προστασία οι προσωπικές css και js σελίδες όπως η user/monobook.css ή η user/cologneblue.js. Μόνον ο λογαριασμός που συνδέεται με αυτές τις σελίδες μπορεί να τις επεξεργαστεί.

Επεξεργασία προστατευμένων σελίδων[επεξεργασία]

Η πολιτική της μη επεξεργασίας προστατευμένης σελίδας δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο στις ημι-μόνιμα προστατευμένες σελίδες. Όσον αφορά σε αυτές τις σελίδες, οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στην επεξεργασία τους και εφόσον προχωρήσουν στην επεξεργασία θα πρέπει να το κάνουν ομόφωνα και σε συμφωνία με οποιεσδήποτε ειδικές οδηγίες επί του θέματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις -η πρόκληση μείζονος αλλαγής, για παράδειγμα, σε ένα θέμα με επέμβαση που μπορεί να φανεί και αντιθετική προς το θέμα- οι χειριστές του συστήματος θα πρέπει να σκεφθούν πρώτα να φέρουν το θέμα προς συζήτηση στρην ανάλογη σελίδα συζήτησης.

Σε περιπτώσεις προσωρινής προστασίας σελίδας, οι διαχειριστές δε θα έπρεπε να επεξεργαστούν κάποια σελίδα όταν είναι προστατευμένη, καθώς κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να το πράξουν όσοι έχουν διαφορετική άποψη, αλλά δεν είναι διαχειριστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, οι διαχειριστές μπορούν προσεκτικά να αποφασίσουν να επεξεργαστούν κάποια σελίδα:

 • Για να προσθέσουν σύνδεσμο Wikiquote:Αμφισβήτηση ακρίβειας ή Wikiquote:Αμφισβήτηση ουδετερότητας, ή άλλη αναφορά για την παρούσα κατάσταση του άρθρου.
 • Για να επιστρέψουν σε παλαιότερη εκδοχή της σελίδας, πριν την έναρξη κάποιας διαφωνίας, αν είναι ξεκάθαρο ένα τέτοιο σημείο επιστροφής
 • Για να επιστρέψουν σε μια προτιμώμενη εκδοχή, όπως περιγράφθηκε πιο πάνω.

Κατάλογος προστατευμένων σελίδων[επεξεργασία]

Αν προστατεύσετε μια σελίδα, ή ανακαλύψετε προστατευμένη σελίδα που δεν είναι καταχωρημένη ως Wikiquote:Προστατευμένη σελίδα, παρακαλούμε προσθέστε τη στον κατάλογο. Επίσης, παρακαλούμε να καταχωρήσετε και μία σύντομη περιγραφή δέκα περίπου λέξεων ή λιγότερων που να δείχνουν γιατί την προστατέψατε. Αν χρειάζεται να πείτε περισσότερα επί του θέματος, συζητήστε το θέμα στις συζητήσεις της σελίδας που προστατέψατε.