Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιφθέγματα:Ανακατεύθυνση

Από Βικιφθέγματα

Για να ανακατευθύνετε μία σελίδα (1) σε μία διαφορετική (2) αρκεί να γράψετε κατά την επεξεργασία της σελίδας:

#REDIRECT [[Τίτλος σελίδας 2]]

Λήμματα που πρέπει να ανακατευθυνθούν[επεξεργασία]

  • Ακρώνυμα: όλα τα ακρώνυμα ονομάτων οργανισμών, θεσμών, χωρών και τα λοιπά, πρέπει να ανακτατευθύνονται στα αντίστοιχα λήμματα με το πλήρες όνομα του οργανισμού. Για παράδειγμα, το λήμμα ΟΤΕ πρέπει να ανακατευθύνει στο λήμμα Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.
  • Συνήθη γραμματικά λάθη : ονόματα ή λέξεις που συνήθως γράφονται λάθος πρέπει να ανακατευθύνουν στη σωστή ορθογραφία.
  • Ονόματα λημμάτων με κεφαλαία μέσα στο όνομα: η καθιερωμένη μορφή των τίτλων λημμάτων των Βικιφθεγμάτων υπό κανονικές συνθήκες έχει το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και τα υπόλοιπα (εκτός αν για κάποιο λόγο χρειάζεται όπως σε ονόματα ή ακρώνυμα), πεζά. Για παράδειγμα, το λήμμα Περηφάνεια και προκατάληψη πρέπει να ανακατευθύνει στο Περηφάνεια και Προκατάληψη.
  • Ψευδώνυμα: όταν ένα πρόσωπο είναι ευρέως γνωστό και με κάποιο ψευδώνυμο πέρα από το κανονικό του όνομα, πρέπει να υπάρχει λήμμα που να ανακατευθύνει από το ψευδώνυμο στο κανονικό όνομα. Για παράδειγμα, το λήμμα Βλαντ ο Παλουκωτής πρέπει να ανακατευθύνει στο Βλαντ Τέπες.

Σημειώσεις[επεξεργασία]

  1. Αν θέλετε να προσπελάσετε μία σελίδα ανακατεύθυνσης (για παράδειγμα, για να τη διορθώσετε), πρώτα προσπελάστε την ώστε να σας ανακατευθύνει στη σελίδα όπου δείχνει, και μετά πατήστε τη σύνδεση που υπάρχει ακριβώς κάτω από τον τίτλο του άρθρου στο οποίο είστε, όπου αναφέρεται "ανακατεύθνση από τη σελίδα...".
  2. Οι σελίδες ανακατεύνθυνσης δεν μπορούν να καταταχθούν σε κατηγορίες.