Αποτελεσματικότητα

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Παν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται Ματθ.γ'10
  • Στην πολιτική δεν έχουν σημασία οι προθέσεις, αλλά τα αποτελέσματα
  • Συνάξει τον σίτον αυτού εις την αποθήκην, το δε άχυρον κατακαύσει πυρί ασβέστω Ματθ.γ'12
  • Υπάρχουν αυτοί που είναι εργατικοί χωρίς να είναι αποτελεσματικοί κι άλλοι που είναι αποτελεσματικοί χωρίς να είναι ιδιαίτερα εργατικοί Ζολί Μ.