Αντιπάθεια

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Δεν αναγνώρισα ποτέ κανένα, που να αντιπαθεί εκείνους που τον επαινούν