Ακρότητα

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και:  • Η μεγαλύτερη παλίρροια έχει ταχύτερη αμπώτιδα. Η φοβερότερη τρικυμία την πιο απότομη γαλήνη. Ο διακαέστερος έρωτας το ψυχρότερο τέλος και από τον βαθύτερο πόθο συχνά προέρχεται θανάσιμο μίσος Σωκράτης
  • Η των άκρων Δημοκρατία είναι η χειρότερη τυραννία Αρίστιππος