Αθήνα αρχαία

Από Βικιφθέγματα
Χάρτης της αρχαίας Αθήνας

Βλέπε και:  • Αθήνα, συ, ο της Ελλάδος οφθαλμός, Μητέρα των τεχνών της ευγλωττίας.
  • Η πόλη μας έχει καταστήσει το όνομα των Ελλήνων να φαίνεται ότι είναι όνομα όχι πλέον του γένους, αλλά της διανοίας.
    • Ισοκράτης, Πανηγυρικός
      • τοσοῦτον δ' ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ' οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι
  • Με λίγα λόγια σας λέω ότι η πόλη μας είναι στο σύνολό της το μεγαλύτερο στοιχείο της Ελλάδας.
  • Τον Σωκράτη τον σκότωσε η δημοκρατία με δημοκρατικές διαδικασίες.
  • Ω λαμπρή και ιοστεφανωμένη και χιλιοτραγουδημένη, προπύργιο της Ελλάδας, ονομαστή Αθήνα, θεία πόλη!