Μετάβαση στο περιεχόμενο

Άρχοντας

Από Βικιφθέγματα

Βλέπε και: • Ανθρώπων άρχειν. - Αρχαίο ρητό
  • Να εξουσιάζεις ανθρώπους
 • Άρχειν τον κρείττονα. - Αριστοτέλης
  • Ο ανώτερος να κυβερνά.
 • Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήσει. - Σόλων (ή) Αισχύλος
  • Όταν μάθεις να διοικείσαι, θα μάθεις να διοικείς.
 • Άρχουσιν είκε. - Περίανδρος
  • Να υπακούεις στους άρχοντες.
 • Άρχουσιν πείθου. - Χίλων
  • Έχε εμπιστοσύνη στους κυβερνώντας.
 • Άρχων κόσμει σαυτόν. - Πιττακός
  • Όταν κυβερνάς να φροντίζεις οι πράξεις σου να αποτελούν κόσμημα.
 • Ο άρχων πρέπει να μη σκέπτεται ως θνητός, αλλά ως αθάνατος. - Χίλων
 • Τα μεγαλεία στέκονται πάντοτε στην άκρη του γκρεμού.
 • Το άρχειν ήδιστον. - Αριστοτέλης
  • Είναι ευχάριστο να κυβερνά κανείς.
 • Το να κυβερνάς σημαίνει ότι πρέπει να προβλέπεις. - Αλκιβιάδης