Θεός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
54 bytes προστέθηκαν ,  πριν από 10 μήνες
μ (ό.π. (εκκαθάριση))
 
 
== Αγία Γραφή ==
* “Αγαπήσεις Κύριον τον '''Θεόν''' σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτή. [[Αγάπη|Αγαπήσεις]] τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται” [Ματθ. κβ’37-40] [[Ματθ.κβ'37-40]]
**[Ματθ. κβ’37-40] [[Ματθ.κβ'37-40]]
* “Ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων. ηλί ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτ’ έστι, Θέε'''Θεέ''' μου Θεέ μου, ινατί με εγκατέλιπες;” [Ματθ. κζ’46] [[Ματθ.κζ'46]]
* “Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ” [Λουκ. κ’25] [[Λουκ.κ'25]]
**[Ματθ. κζ’46] [[Ματθ.κζ'46]]
* “Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ” [Ματθ. κβ’21] & [Μαρκ. ιβ’17] [[Ματθ. κβ’21] & [Μαρκ. ιβ’17]]
* “Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του '''Θεού''' τω Θεώ” [Λουκ. κ’25] [[Λουκ.κ'25]]
* “Θεός ουκ έστι νεκρών, αλλά ζώντων. Πάντες γαρ αυτώ ζώσιν” [Λουκ. κ’38] [[Λουκ.κ'38]]
**[Λουκ. κ’25] [[Λουκ.κ'25]]
* “Και τις δύναται σωθήναι; (…) Παρά ανθρώποις αδύνατον, αλλ’ ου παρά Θεού. Πάντα γαρ δυνατά εστί παρά τω Θεώ” [Μαρκ. ι’27] [[Μαρκ.ι'27]]
* “Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του '''Θεού''' τω Θεώ” [Ματθ. κβ’21] & [Μαρκ. ιβ’17] [[Ματθ. κβ’21] & [Μαρκ. ιβ’17]]
* “Κύριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις” [Ματθ. δ’10] [[Ματθ.δ'10]]
**[Ματθ. κβ’21] & [Μαρκ. ιβ’17] [[Ματθ. κβ’21] & [Μαρκ. ιβ’17]]
* “Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν” [Λουκ. ια’28] [[Λουκ.ια'28]]
* “Θεός“'''Θεός''' ουκ έστι νεκρών, αλλά ζώντων. Πάντες γαρ αυτώ ζώσιν” [Λουκ. κ’38] [[Λουκ.κ'38]]
* “Ουαί υμίν τοις Φαρισαίοις, ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον και το πήγανον και παν λάχανον, και παρέρχεσθε την κρίσιν και την αγάπην του Θεού. Ταύτα δε έδει ποιήσαι, κακείνα μη αφιέναι” [Λουκ. ια’42-43] [[Λουκ.ια'42-43]]
**[Λουκ. κ’38] [[Λουκ.κ'38]]
* “Ουδείς αγαθός ει μη είς ο Θεός” [Ματθ. ιθ’17] & [Μαρκ. ι’18] & [Λουκ. ιη’19] [[Ματθ. ιθ’17] & [Μαρκ. ι’18] & [Λουκ. ιη’19]]
* “Και τις δύναται [[Σωτηρία ψυχής|σωθήναι]]; (…) Παρά ανθρώποις αδύνατον, αλλ’ ου παρά '''Θεού'''. Πάντα γαρ δυνατά εστί παρά τω Θεώ” [Μαρκ. ι’27] [[Μαρκ.ι'27]]
* “Ουδείς οικέτης δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν (…) Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά” [Λουκ. ιστ’ 13] [[Λουκ.ιστ'13]]
**[Μαρκ. ι’27] [[Μαρκ.ι'27]]
* “Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού” [Ματθ. δ’4] [[Ματθ.δ'4]]
* “Κύριον τον '''Θεόν''' σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνω λατρεύσεις” [Ματθ. δ’10] [[Ματθ.δ'10]]
* “Ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων” [Ματθ. κβ’32] [[Ματθ.κβ'32]]
**[Ματθ. δ’10] [[Ματθ.δ'10]]
* “Ουκ έστιν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων” [Μαρκ. ιβ’27] [[Μαρκ.ιβ'27]]
* “Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του '''Θεού''' και φυλάσσοντες αυτόν” [Λουκ. ια’28] [[Λουκ.ια'28]]
* “Ούτος ο λαός τοις χείλεσι με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμού. Μάτην δε σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γαρ την εντολήν του Θεού κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων” [Μαρκ. ζ’6-8] [[Μαρκ.ζ'6-8]]
**[Λουκ. ια’28] [[Λουκ.ια'28]]
* “Ουαί υμίν τοις Φαρισαίοις, ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον και το πήγανον και παν λάχανον, και παρέρχεσθε την κρίσιν και την αγάπην του '''Θεού'''. Ταύτα δε έδει ποιήσαι, κακείνα μη αφιέναι” [Λουκ. ια’42-43] [[Λουκ.ια'42-43]]
**[Λουκ. ια’42-43] [[Λουκ.ια'42-43]]
* “Ουδείς αγαθός ει μη είς ο '''Θεός'''”.
* “Ουδείς αγαθός ει μη είς ο Θεός” *[Ματθ. ιθ’17] & [Μαρκ. ι’18] & [Λουκ. ιη’19] [[Ματθ. ιθ’17] & [Μαρκ. ι’18] & [Λουκ. ιη’19]]
* “Ουδείς οικέτης δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν (…) Ου δύνασθε '''Θεώ''' δουλεύειν και μαμωνά” [Λουκ. ιστ’ 13] [[Λουκ.ιστ'13]]
**[Λουκ. ιστ’ 13] [[Λουκ.ιστ'13]]
* “Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού” [Ματθ. δ’4] [[Ματθ.δ'4]]''Θεού'''”.
**[Ματθ. δ’4] [[Ματθ.δ'4]]
* “Ουκ έστιν ο '''Θεός''' Θεός νεκρών, αλλά ζώντων” [Ματθ. κβ’32] [[Ματθ.κβ'32]]
**[Ματθ. κβ’32] [[Ματθ.κβ'32]]
* “Ούτος ο λαός τοις χείλεσι με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμού. Μάτην δε σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες γαρ την εντολήν του '''Θεού''' κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων” [Μαρκ. ζ’6-8] [[Μαρκ.ζ'6-8]]
**[Μαρκ. ζ’6-8] [[Μαρκ.ζ'6-8]]
 
<br />
 
== Διαφόρων ==
* Αν δεν υπάρχει Θεός, δε μου έκανε το παραμικρό κακό το γεγονός ότι τον πίστεψα [[Ριντλς Γκ.]]
2.778

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης