Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χρήστης:Dgolitsis»

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
*Τα τοιαύτα πέφυκεν υπ΄ενδείας και υπερβολής φθείρεσθαι.
*Πανταχού γάρ δια το άνισον η στάσις.[[s:Ηθικά Νικομάχεια|Αριστοτέλης «Ηθικά Νικομάχεια»]]
*Τους αισχρώς βεβιωκότας τούτους ουκ εά (δεν αφήνουμε) δημηγορείν. [[Αισχίνης]], [[s:Κατά Τιμάρχου|Κατά Τιμάρχου § 27]]
*ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία [[w:Ξενοφών|Ξενοφών]], [[s:Κύρου Παιδεία/A|Κύρου Παιδεία, Βιβλία Α΄§ 2 εδ, 7]]
* Πάντες πάντα πράττουσιν ή κέρδος τι μετιόντες ή ζημίαν φεύγοντες,[[s:Υπέρ Παλαμήδους απολογία|Γοργίας «Υπέρ Παλαμήδους απολογία» § 19 ]]
*Ελέφαντα εκ μυίας ποείν. [[s:Μύγας εγκώμιον|Μυίας εγκώμιον]]
*Εν τω πυθμένι ο Θεός κατακρύψαι το φιλοσοφίας αγαθόν υπό την τρύγαν αυτήν. [[s:Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων|Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων]]
* Εν τη νήσω (εις Γυάρον νήσον των Κυκλάδων) έμεινεν αισχυνόμενος και τεθνεώτα απολιπείν τον φίλον [[s:Τόξαρις ή Περί φιλίας|Τόξαρις ή Περί φιλιάςφιλίας 18,11]]
* Εξ αμάξης παρρησιάζεται.[[s:Ρητόρων διδάσκαλος|Ρητόρων διδάσκαλος]]
*Την ευδαιμονίαν ζητούντες εν τω μέλιτι και ταις ισχάσιν (ξηρά σύκα) [[s: Δις κατηγορούμενος|Δις κατηγορούμενος]]
*Ηλίου βολάς και ουκέτι πίλου (καπέλου) δεόμεθα. [[s:Ανάχαρσις ή Περί γυμναστηρίων|Ανάχαρσις ή Περί γυμναστηρίων]]
*Θάττον γούν των επιορκείν τις επιχειρούντων έωλον θρυαλλίδα (σβηστό φυτίλι) φοβηθείη αν ή την του πανδομάτορος κεραυνού φλόγα [[s:Τίμων|Τίμων ο Αθηναίος ή μισάνθρωπος]]
*Θάττον πέντε ελέφαντας υπό μάλης κρύψειας ή ένα κίναιδον.
*Καθάπερ εν τη φάτνη κύνα μήτε αυτήν εσθίουσα των κριθών μήτε τω ίππω πεινώντι επιτρέπουσαν [[s:Προς απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον|Προς απαίδυτοναπαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον (αγοράζοντα)]]
*Καθάπερ ο λάρος (γλάρος) όλον περιχανών (καταπίνοντας) το δέλεαρ [[s:Περί των επί μισθώ συνόντων|Περί των επί μισθώ συνόντων (συναναστρεφομένων)]]
*Καθάπερ οι αλιείς εκ του καλάμου τα ιχθύδια. [[s:Ζεύς ελεγχόμενος|Ζεύς ελεγχόμενος]]
*Κεκύλισται ο πίθος εν Κρανείω (τόπω) [[s:Πως δει ιστορίαν συγγράφειν|Πως δεδει ιστορίαν συγγράφειν 63,6]]
*Κεχρωσμένος μεν, το δε ενδόθεν πήλινον και εύθρυπτον. Λεξιφάνης 22,13
*Κυψελίβυστα έοικας έχειν τα ώτα. [[s:Λεξιφάνης|Λεξιφάνης]]
*Μαρμαρυγάς (λαμπυρίσματα) των ποδών θεώμενος (βλέποντας) [[s:Περί ορχήσεως|Περί ορχήσεως 13,11]]
*Μη όναρ πλουτών λιμμώττης ανεγρόμενος. [[s:Όνειρος ή Αλεκτρυών|Όνειρος ή Αλεκτρυών]]
*Μολυβδίνους έχων, έφη, πέδας εν βορβόρω κάθηται [[s:Αλέξανδρος ή ΨευδόμαντιςΨευδομάντις|Αλέξανδρος ή ψευδόμαντιςψευδομάντις]]
*'''Νεογιλός''' (νεογέννητος) ο του βίου χρόνος προς τον πάντα τον αιώνα. [[[[s:Αλκυών ή Περί μεταμορφώσεως|Αλκυών ή Περί μεταμορφώσεως]]
*Ου μετρίως επί τούτοις αγανακτώ και πίμπραμαι (καίγομαι) δεδιός (φοβούμενος) μη τω χρόνω και τα σύκα τύκα τις ονομάση. Δίκη φωνηέντων, 7.16
*Ουκ εις κόλπον (κόρφος) πτύσας. [[s:Απολογία|Απολογία 6.12]]
546

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης