Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Χρήστης:Dgolitsis»

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
*Πανταχού γάρ δια το άνισον η στάσις.[[s:Ηθικά Νικομάχεια|Αριστοτέλης «Ηθικά Νικομάχεια»]]
*Τους αισχρώς βεβιωκότας τούτους ουκ εά (δεν αφήνουμε) δημηγορείν. [[Αισχίνης]], Κατά Τιμάρχου
*ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία. ([[w:Ξενοφών|Ξενοφών]]), [[s:Κύρου Παιδεία/A|Κύρου Παιδεία, Βιβλία Α΄§ 2 εδ, 7]]
* Πάντες πάντα πράττουσιν ή κέρδος τι μετιόντες ή ζημίαν φεύγοντες,[[s:Υπέρ Παλαμήδους απολογία|Γοργίας «Υπέρ Παλαμήδους απολογία» § 19 ]]
*Αρχή δε το ήμισυ του παντός, αυτός ούτος ο [[Ησίοδος]] έφη. [[s:Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων|Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων]]
*'''Άνω γάρ ποταμών''' (ενάντια στο ρεύμα) τούτό γε. [[s:Νεκρικοί Διάλογοι/Τερψίωνος και Πλούτωνος|Νεκρικοί Διάλογοι/Τερψίωνος και Πλούτωνος]]
*Και την νύκτα όλην ελθόντες οδόν αργαλέα (δύσκολον) και τριών άλλων ημερών την οδόν ανύσαντες ερχόμεθα ες πόλιν της Μακεδονίας Βέρροιαν μεγάλην και πολυάνθρωπον. [[s:Λούκιος ή Όνος|Λούκιος ή Όνος]]
*Γλαύκας εις Αθήνας κομίζει. [[s:Νιγρίνος|Νιγρίνος ή περί φιλοσόφου ήθους.]]
*Γραιών μύθοι [[s:Νιγρίνος|Νιγρίνος 9.16]]
* Δεινόν γαρ η άγνοια και πολλών κακών ανθρώποις αιτία, ώσπερ αχλύν τινα πραγμάτων καταχέουσα. [[s:Μη ραδίως πιστεύειν τη διαβολή|Μη ραδίως πιστεύειν τη διαβολή]]
*Ελέφαντα εκ μυίας ποείν. [[s:Μύγας εγκώμιον|Μυίας εγκώμιον]]
*Εν τω πυθμένι ο Θεός κατακρύψαι το φιλοσοφίας αγαθόν υπό την τρύγαν αυτήν. [[s:Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων|Ερμότιμος ή Περί αιρέσεων]]
* Εν τη νήσω (εις Γυάρον νήσον των Κυκλάδων) έμεινεν αισχυνόμενος και τεθνεώτα απολιπείν τον φίλον. [[s:Τόξαρις ή Φιλία,Περί φιλίας|Τόξαρις ή Περί φιλιάς 18,11]]
* Εξ αμάξης παρρησιάζεται.[[s:Ρητόρων διδάσκαλος|Ρητόρων διδάσκαλος]]
*Την ευδαιμονίαν ζητούντες εν τω μέλιτι και ταις ισχάσιν (ξηρά σύκα). [[s: Δις κατηγορούμενος.|Δις Ηδύγαιον (ηδύς → γλυκύς) =κατηγορούμενος]] σύκο.
*Ηλίου βολάς και ουκέτι πίλου (καπέλου) δεόμεθα. [[s:Ανάχαρσις ή περίΠερί Γυμναστηρίων.γυμναστηρίων|Ανάχαρσις ή Περί γυμναστηρίων]]
*Θάττον γούν των επιορκείν τις επιχειρούντων έωλον θρυαλλίδα (σβηστό φυτίλι) φοβηθείη αν ή την του πανδομάτορος κεραυνού φλόγα. [[s:Τίμων|Τίμων ο Αθηναίος ή μισάνθρωπος.]]
*Θάττον πέντε ελέφαντας υπό μάλης κρύψειας ή ένα κίναιδον.
*Καθάπερ εν τη φάτνη κύνα μήτε αυτήν εσθίουσα των κριθών μήτε τω ίππω πεινώντι επιτρέπουσαν. [[s:Προς απαίδευτον και πολλά βιβλία ωνούμενον|Προς απαίδυτον και πολλά βιβλία ωνούμενον (αγοράζοντα) ]]
*Καθάπερ ο λάρος (γλάρος) όλον περιχανών (καταπίνοντας) το δέλεαρ. [[s:Περί των επί μισθώ συνόντων|Περί των επί μισθώ συνόντων (συναναστρεφομένων).]]
*Κατά των απόντων λάθρα χρώμενος. Μη ραδίως πιστεύειν τη διαβολή.
*Καθάπερ ο λάρος (γλάρος) όλον περιχανών (καταπίνοντας) το δέλεαρ. Περί των επί μισθώ συνόντων (συναναστρεφομένων).
*Καθάπερ οι αλιείς εκ του καλάμου τα ιχθύδια. [[s:Ζεύς ελεγχόμενος|Ζεύς ελεγχόμενος]]
*Κεκύλισται ο πίθος εν Κρανείω (τόπω). [[s:Πως δει ιστορίαν συγγράφειν|Πως δε ιστορίαν συγγράφειν 63,6]]
*Κεχρωσμένος μεν, το δε ενδόθεν πήλινον και εύθρυπτον. Λεξιφάνης 22,13
*Κυψελίβυστα έοικας έχειν τα ώτα. [[s:Λεξιφάνης|Λεξιφάνης]]
*Ιλιεύς (Τρώας) ων τραγωδούς εκμισθώσω. [[s:Ψευδολογιστής ή Περί της αποφράδος|Ψευδολογιστής ή Περί της αποφράδος]].
*Ιππείς ες πεδίον προκαλείν. [[s:Ψευδοσοφιστής ή Σολοικιστής|Ψευδοσοφιστής ή Σολοικιστής 8,18]]
*Ισοτιμία γαρ εν άδου και όμοιοι άπαντες. Νεκρ.Διάλ.-[[s:Νεκρικοί Διάλογοι/Νιρέως και Θερσίτου και Μενίππου|Νεκρικοί Διάλογοι/Νιρέως και Θερσίτου και Μενίππου.]]
*Λίθους επαυτόν εν ταις χεροίν (και στα δυο χέρια), έχοντας. [[s:Βίος Δημώνακτος|Βίος Δημώνακτος]]
*Μαρμαρυγάς (λαμπυρίσματα) των ποδών θεώμενος (βλέποντας) [[s:Περί ορχήσεως|Περί ορχήσεως 13,11]]
*Μη όναρ πλουτών λιμμώττης ανεγρόμενος. [[s:Όνειρος ή Αλεκτρυών|Όνειρος ή Αλεκτρυών]]
*Μολυβδίνους έχων, έφη, πέδας εν βορβόρω κάθηται. [[s:Αλέξανδρος ή Ψευδόμαντις|Αλέξανδρος ή ψευδόμαντις]]
*'''Νεογιλός''' (νεογέννητος) ο του βίου χρόνος προς τον πάντα τον αιώνα. [[[[s:Αλκυών ή Περί μεταμορφώσεως|Αλκυών ή Περί μεταμορφώσεως]]
*Ου μετρίως επί τούτοις αγανακτώ και πίμπραμαι (καίγομαι) δεδιός (φοβούμενος) μη τω χρόνω και τα σύκα τύκα τις ονομάση. Δίκη φωνηέντων, 7.16
*Ουκ εις κόλπον (κόρφος) πτύσας. [[s:Απολογία|Απολογία 6.12]]
*Ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. [[s:Νεκρικοί Διάλογοι/Χάρωνος και Μενίππου|Νεκρικοί Διάλογοι/Χάρωνος και Μενίππου]]
*Όμοιον ως εί τις επί σταυρόν αναβήσεσθαι μέλλων το εν δακτύλω πρόσπαισμα (αμυχή) θεραπεύει.
*Ουδ΄όσον οι ακρίδες τον νουν έχοντας. [[s:Ζεύς τραγωδός|Ζεύς τραγωδός]]
*'''Πένητες άνθρωποι και προς διανομάς κεχηνότες''' (χάσκοντας, ανοίγοντας το στόμα), [[s: Περί της Περεγρίνου τελευτής|Περί της Περεγρίνου τελευτής.]]
*Συς (χοίρος), τον οδόντα θήγει (ακονίζει) και ο παράσιτος επί του συν αντιθήγει[[s:Περί Παρασίτουπαρασίτου, ότι τέχνη η παρασιτική|Περί παρασίτου, ότι τέχνη η παρασιτική]]
*Συναναχρεμψάμενος (φτύνοντας μαζί) τη ψυχήν μετά του φλέγματος. [[s:Όνειρος ή Αλεκτρυών|Όνειρος ή Αλεκτρυών, 10.16]]
*Εξ ωού νεοττός ατελής υποκρώζων. [[s:Νεκρικοί Διάλογοι,/ ΤερψίωνΤερψίωνoς και Πλούτων.Πλούτωνος|Νεκρικοί Διάλογοι/Τερψίωνος και Πλούτωνος]]
*'''Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν''' (ποντικόν). [[s:Πως δει συγγράφειν ιστορίαν.|Πως δει ιστορίαν συγγράφειν]]
 
*-Αν κάψω, [[Δημώναξ]], ξύλα χιλιών μνων (μια μνα = εκατό αττικές δραχμές), πόσες μνες καπνού θα γίνουν? -Ζύγισε τη στάχτη, είπε, και όλο το υπόλοιπο θα είναι καπνός.
546

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης