Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Περίανδρος ο Κορίνθιος»

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
καμία σύνοψη επεξεργασίας
Τα κατωτέρω διασωθέντα αποφθέγματα που κατά τους αρχαίους αποδίδονται στον [[Περίανδρος|Περίανδρο]] τον Κορίνθιο κατά αλφαβητική σειρά:
 
* «ΑγαθούςἈγαθοὺς τίμα»
** Να τιμάς τους δίκαιους.
* « Ἀεὶ αἱ μὲν ἡδοναὶ θνηταί, αἱ δὲ τιμαὶ ἀθάνατοι.»
* «Αἰσχύνην φεῦγε»
* «Αισχύνην φεύγε»
** Να αποφεύγεις την καταισχύνη.
* «Ἄκουε τὰ προσήκοντα»
* «Αληθείας έχου»
* «Ἀληθείας ἔχου.»
** Να προσηλώνεσαι στην αλήθεια.
* «ΑμαρτιώνἉμαρτὼν μεταβουλεύου»
** Να μετανοείς των σφαλμάτων σου.
* «Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ»
* «Αποκρίνου εν καιρώ»
** Να απαντάς στο κατάλληλο χρόνο.
* «ΆρχουσινἌρχουσιν είκεεἶκε»
** Να υπακούς στους Άρχοντες.
* «Ἀτυχίαν κρύπτε, ἵνα μὴ τοὺς ἐχθροὺς εὐφράνῃς»
* «ΔιαβολήνΔιαβολὴν μίσει»
** Να μισείς την συκοφαντία.
* «Δημοκρατία κρείττον τυραννίδος»
** Η Δημοκρατία προτιμότερη της τυραννίδας.
* «Δωροδόκει χρησίμως»
* «Είκε μεγάλοις»
* «Ἐξ εὐγενῶν γέννα»
* «ΕίκεΕἶκε μεγάλοις»
** Να υποχωρείς ενώπιον μεγαλυτέρων.
* «ΈλπιζεἜλπιζε ωςὡς θνητός, φείδου ωςὡς αθάνατοςἀθάνατος»
** Να ελπίζεις ως θνητός και να οικονομείς ως αθάνατος.
* «Ἐλπίδας νέμε»
* «ΕπαίνειἘπαίνει τατὰ καλά»
** Να επαινείς τα δίκαια και τα καλά.
* «Ἐπισφαλὲς προπέτεια»
** Επικίνδυνη η θρασύτητα
* «Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα»
* «ΈρινἜριν μίσει»
** Να μισείς τις φιλινικίες.
* «ΕυεργέταςΕὐεργέτας τίμα»
* «ΕυπροσήγοροςΕὐπροσήγορος γίνου»
** Να είσαι φιλόφρων.
* «Εὐσεβείας ἔχου»
* «Ευσεβείας έχου»
* «Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, δυστυχών δε φρόνιμος»
** Όταν ευτυχείς να είσαι μετριόφρων όταν δυστυχείς να δείχνεις φρόνηση.
* «ΕύφραινεΕὔφραινε φίλους»
* «Ζών μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου»
** Να επιδιώκεις επαίνους για να μακαρίζεσαι μετά θάνατο.
* «Ἡδονῆς κράτει»
* «ΘνήσκεΘνῆσκε υπέρὑπὲρ πατρίδος»
* «ΘνητάΘνητὰ φρόνει»
** Να σκέπτεσαι ως θνητός.
* «ΙκέταςἹκέτας ελέειἐλέει»
** Να αισθάνεσαι έλεος σε όποιους σε παρακαλούν.
* «Καιρόν πρόσμενε»
* «Καλὸν ἡσυχία»
** Καλή η ησυχία.
* «Κακίας ἀπέχου»
* «Κέρδος αἰσχρὸν κάκιστον»
* «Καιρὸν πρόσμενε»
* «Λόγων απορρήτων εκφοράν μή ποιού».
* «Λύπην φυλάττου»
* «Μελέτα το παν»
** Να εξετάζεις τα πάντα.
* «Μὴ ἄρχου ἀδικεῖν»
* «Μη εν παντί λυπού»
* «Μὴ ἐπὶ παντὶ λυποῦ»
** Να μη στεναχωρείσαι για οτιδήποτε.
* «Μὴ ἐπαίρου ἐπὶ δόξῃ»
* «Μη επαίρου επί δόξη»
** Να μην υπερηφανεύεσαι για δόξα.
* «ΜήΜὴ λάλει προςπρὸς ηδονήἡδονήν»
** Να μην ομιλείς για να 'σαι ευχάριστος.
* «Μη μόνον αμαρτάνοντας κόλαζε αλλά και μέλλοντας κώλυε»
** Μη τιμωρείς μόνο τους παρανόμους αλλά και τους μελλοντικούς εμπόδιζε.
* «ΜήΜὴ πίστευε χρόνωχρόνῳ»
** Να μην εμπιστεύεσαι εις τον χρόνο.
* «Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττε, δει γαρ τα κερδαντά κερδαίνειν»
** Να μη κάνεις τίποτε ένεκα χρημάτων διότι πρέπον είναι τα κέρδη να είναι τα νόμιμα του κερδίζειν.
* «Μηδενὶ φθόνει»
* «Μυστήριον κρύπτε»
* «Ὃ ἂν ὁμολογήσῃς, ποίει.»
** Να τηρείς τις συμφωνίες σου.
* «ΟμόνοιανὉμόνοιαν δίωκε»
** Να επιδιώκεις την ομόνοια.
* «Ὅρκῳ μὴ χρῶ»
* Πᾶσιν ἄρεσκε.
* «Ὀφθαλμῶν κράτει»
* «Πᾶσιν ἀποκρίνου»
* «Πᾶσιν ἄρεσκε.»
* «Πόλις άριστα πράττει, εν η των άλλων νομιζομένων, αρετή το βέλτιον νομίζεται, κακία δε το χείρον»
** Ευημερεί η πόλη στην οποία όλα θεωρούνται ίσα, αλλά η αρετή περισσότερο ως άριστη ενώ η κακία ως χείριστη.
* «Πρᾶττε ἀμεταμέλητα»
* «Πράττε αμεταμέλητα»
** Μελέτα τις πράξεις σου ώστε να μη μετανοήσεις μετά.
* «ΠράττεΠρᾶττε δίκαια»
** Να είσαι δίκαιος στις πράξεις σου.
* «Πρεσβύτερον αισχύνουαἰσχύνου»
** Να ντρέπεσαι τον μεγαλύτερόν σου.
* «Σαυτόν παρασκεύαζε των γονέων άξιον»
** Να ετοιμάζεις τον εαυτόν σου αντάξιο των γονέων σου.
* «ΣαυτούΣαυτοῦ μήμὴ αμέλειἀμέλει»
** Μη παραμελείς τον εαυτόν σου.
* «ΣοφοίςΣοφοῖς χρωχρῶ»
** Να διατηρείς σχέσεις με σοφούς.
* «Συμβούλευε ἀναιτίως»
* «Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δε όψεις προσφάτοις»
** Να κάνεις χρήση νόμων παλαιών και τροφίμων φρέσκων.
* «Τους μέλλοντας ασφαλώς τυραννήσειν δει τη ευνοία δορυφορείσθαι και μη τοις όπλοις»
** Όσοι πρόκειται να κυβερνήσουν ως τύραννοι με ασφάλεια, πρέπει να φρουρούνται από την εύνοια – του λαού – και όχι δια των όπλων ή ενόπλων.
* «Τοὺς ἡγεμόνας φοβοῦ»
* «Ύβριν μίσει»
* «Τὸ δίκαιον μιμοῦ»
* «ΎβρινὝβριν μίσει»
** Να μισείς τις αυθαιρεσίες.
* «ΥιούςΥἱοὺς παίδευε»
* «Φειδόμενον κρείττον αποθανείν ή ζώντα ενδείσθαι»
** Καλλίτερα ο θάνατος παρά η βιωματική στέρηση από τσιγγουνιά.
* «Φίλοις ἀτυχοῦσιν ὁ αὐτὸς ἴσθι.»
** Απέναντι στους φίλους σου που δυστυχούν να είσαι πάντα ίδιος.
* «ΧάρινΦίλοις απόδοςχρῶ»
* «Χάριν ἀπόδος»
** Να ανταποδίδεις ευεργεσία.
* «Χρονίαν φιλίαν φύλαττε»
 
* Όταν κάποτε ρωτήθηκε: τί εστί '''ελευθερία'''; Ο [[Περίανδρος]] απάντησε: «αγαθή συνείδηση». Και τί εστί «αγαθή συνείδηση»; Εκείνος απάντησε: «η εσωτερική επίγνωση των πράξεών μας»
29

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης