Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Περίανδρος ο Κορίνθιος»

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
καμία σύνοψη επεξεργασίας
μ
{{Wikipedia}}
 
Παραθέτονται ωςΤα κατωτέρω τα διασωθέντα αποφθέγματα που κατά τους αρχαίους αποδίδονται στον [[Περίανδρος|Περίανδρο]] τον Κορίνθιο κατ΄κατά αλφαβητική σειρά.:
* «'''''Αγαθούς τίμα'''''» (Να τιμάς τους δίκαιους)
* «'''''Αι μεν ηδοναί θνηταί αι δε αρεταί αθάνατοι'''''»
* «'''''Αισχύνην φεύγε'''''» (Να αποφεύγεις την καταισχύνη)
* «'''''Αληθείας έχου'''''» (Να προσηλώνεσαι στην αλήθεια)
* «'''''Αμαρτιών μεταβουλεύου'''''» (Να μετανοείς των σφαλμάτων σου)
* «'''''Αποκρίνου εν καιρώ'''''» (Να απαντάς στο κατάλληλο χρόνο).
* «'''''Άρχουσιν είκε'''''» (Να υπάκουης εις τους Άρχοντες)
* «'''''Διαβολήν μίσει'''''» (Να μισείς την συκοφαντία).
* «'''''Δημοκρατία κρείττον τυραννίδος'''''» (Η Δημοκρατία προτιμότερη της τυραννίδας)
* «'''''Είκε μεγάλοις'''''» (Να υποχωρείς ενώπιον μεγαλυτέρων).
* «'''''Έλπιζε ως θνητός, φείδου ως αθάνατος'''''» (Να ελπίζεις ως θνητός και να οικονομείς ως αθάνατος).
* «'''''Επαίνει τα καλά'''''» (Να επαινείς τα δίκαια και τα καλά)
* «'''''Έριν μίσει'''''» (Να μισείς τις φιλινικίες)
* «'''''Ευεργέτας τίμα'''''»
* «'''''Ευπροσήγορος γίνου'''''» (Να είσαι φιλόφρων)
* «'''''Ευσεβείας έχου'''''»
* «'''''Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, δυστυχών δε φρόνιμος'''''» (Όταν ευτυχείς να είσαι μετριόφρων όταν δυστυχείς να δεικνύεις φρόνηση).
* «'''''Εύφραινε φίλους'''''»
* «'''''Ζών μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου'''''» (Να επιδιώκεις επαίνους για να μακαρίζεσαι μετά θάνατο).
* «'''''Θνήσκε υπέρ πατρίδος'''''»
* «'''''Θνητά φρόνει'''''» (Να σκέπτεσαι ως θνητός)
* «'''''Ικέτας ελέει'''''» (Να αισθάνεσαι έλεος σε όποιους σε παρακαλούν).
* «'''''Καιρόν πρόσμενε'''''» (Να περιμένεις τον κατάλληλο χρόνο – ευκαιρία για κάθε τι)
* «'''''Καλόν ησυχία, επισφαλές προπέτεια'''''» (Καλή η ησυχία, επικίνδυνη η θρασύτης)
* «'''''Λόγων απορρήτων εκφοράν μή ποιού'''''».
* «'''''Μελέτα το παν'''''» (Να εξετάζεις τα πάντα)
* «'''''Μη εν παντί λυπού'''''» (Να μη στεναχωρείσαι για οτιδήποτε)
* «'''''Μη επαίρου επί δόξη'''''» (Να μην υπερηφανεύεσαι για δόξα)
* «'''''Μή λάλει προς ηδονή'''''» (Να μην ομιλείς για να ΄σαι ευχάριστος)
* «'''''Μη μόνον αμαρτάνοντας κόλαζε αλλά και μέλλοντας κώλυε'''''» (Μη τιμωρείς μόνο τους παρανόμους αλλά και τους μελλοντικούς εμπόδιζε)
* «'''''Μή πίστευε χρόνω'''''» (Να μην εμπιστεύεσαι εις τον χρόνο).
* «'''''Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττε, δει γαρ τα κερδαντά κερδαίνειν'''''» (Να μη κάνεις τίποτε ένεκα χρημάτων διότι πρέπον είναι τα κέρδη να είναι τα νόμιμα του κερδίζειν)
* «'''''Ό άν ομολογήσης διατήρει'''''» (Να τηρείς τις συμφωνίες σου)
* «'''''Ομόνοιαν δίωκε'''''» (Να επιδιώκεις την ομόνοια).
* «'''''Πόλις άριστα πράττει, εν η των άλλων νομιζομένων, αρετή το βέλτιον νομίζεται, κακία δε το χείρον'''''» (Ευημερεί η πόλη στην οποία όλα θεωρούνται ίσα, αλλά η αρετή περισσότερο ως άριστη ενώ η κακία ως χείριστη).
* «'''''Πράττε αμεταμέλητα'''''» (Μελέτα τις πράξεις σου ώστε να μη μετανοήσεις μετά).
* «'''''Πράττε δίκαια'''''» (Να είσαι δίκαιος στις πράξεις σου)
* «'''''Πρεσβύτερον αισχύνου'''''» (Να ντρέπεσαι τον μεγαλύτερόν σου)
* «'''''Σαυτόν παρασκεύαζε των γονέων άξιον'''''» (Να ετοιμάζεις τον εαυτόν σου αντάξιο των γονέων σου).
* «'''''Σαυτού μή αμέλει'''''» (Μη παραμελείς τον εαυτόν σου).
* «'''''Σοφοίς χρω'''''» (Να διατηρείς σχέσεις με σοφούς)
* «'''''Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δε όψεις προσφάτοις'''''» (Να κάνεις χρήση νόμων παλαιών και τροφίμων φρέσκων).
* «'''''Τους μέλλοντας ασφαλώς τυραννήσειν δει τη ευνοία δορυφορείσθαι και μη τοις όπλοις'''''» (Όσοι πρόκειται να κυβερνήσουν ως τύραννοι με ασφάλεια, πρέπει να φρουρούνται από την εύνοια – του λαού – και όχι δια των όπλων ή ενόπλων)
* «'''''Ύβριν μίσει'''''» (Να μισείς τις αυθαιρεσίες)
* «'''''Υιούς παίδευε'''''»
* «'''''Φειδόμενον κρείττον αποθανείν ή ζώντα ενδείσθαι'''''» (Καλλίτερα ο θάνατος παρά η βιωματική στέρηση από τσιγγουνιά).
* «'''''Φίλοις ευτυχούσι και ατυχούσιν ο αυτός ίσθι'''''» (Απέναντι στους φίλους σου είτε ευτυχούν είτε δυστυχούν να είσαι πάντα ίδιος).
* «'''''Χάριν απόδος'''''» (Να ανταποδίδεις ευεργεσία).
 
* «Αγαθούς τίμα»
** Να τιμάς τους δίκαιους.
* «Αι μεν ηδοναί θνηταί αι δε αρεταί αθάνατοι»
* «Αισχύνην φεύγε»
** Να αποφεύγεις την καταισχύνη.
* «Αληθείας έχου»
** Να προσηλώνεσαι στην αλήθεια.
* «Αμαρτιών μεταβουλεύου»
** Να μετανοείς των σφαλμάτων σου.
* «Αποκρίνου εν καιρώ»
** Να απαντάς στο κατάλληλο χρόνο.
* «Άρχουσιν είκε»
** Να υπακούς στους Άρχοντες.
* «Διαβολήν μίσει»
** Να μισείς την συκοφαντία.
* «Δημοκρατία κρείττον τυραννίδος»
** Η Δημοκρατία προτιμότερη της τυραννίδας.
* «Είκε μεγάλοις»
** Να υποχωρείς ενώπιον μεγαλυτέρων.
* «Έλπιζε ως θνητός, φείδου ως αθάνατος»
** Να ελπίζεις ως θνητός και να οικονομείς ως αθάνατος.
* «Επαίνει τα καλά»
** Να επαινείς τα δίκαια και τα καλά.
* «Έριν μίσει»
** Να μισείς τις φιλινικίες.
* «Ευεργέτας τίμα»
* «Ευπροσήγορος γίνου»
** Να είσαι φιλόφρων.
* «Ευσεβείας έχου»
* «Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι, δυστυχών δε φρόνιμος»
** Όταν ευτυχείς να είσαι μετριόφρων όταν δυστυχείς να δείχνεις φρόνηση.
* «Εύφραινε φίλους»
* «Ζών μεν επαινού, αποθανών δε μακαρίζου»
** Να επιδιώκεις επαίνους για να μακαρίζεσαι μετά θάνατο.
* «Θνήσκε υπέρ πατρίδος»
* «Θνητά φρόνει»
** Να σκέπτεσαι ως θνητός.
* «Ικέτας ελέει»
** Να αισθάνεσαι έλεος σε όποιους σε παρακαλούν.
* «Καιρόν πρόσμενε»
** Να περιμένεις τον κατάλληλο χρόνο – ευκαιρία για κάθε τι.
* «Καλόν ησυχία, επισφαλές προπέτεια»
** Καλή η ησυχία, επικίνδυνη η θρασύτητα.
* «Λόγων απορρήτων εκφοράν μή ποιού».
* «Μελέτα το παν»
** Να εξετάζεις τα πάντα.
* «Μη εν παντί λυπού»
** Να μη στεναχωρείσαι για οτιδήποτε.
* «Μη επαίρου επί δόξη»
** Να μην υπερηφανεύεσαι για δόξα.
* «Μή λάλει προς ηδονή»
** Να μην ομιλείς για να 'σαι ευχάριστος.
* «Μη μόνον αμαρτάνοντας κόλαζε αλλά και μέλλοντας κώλυε»
** Μη τιμωρείς μόνο τους παρανόμους αλλά και τους μελλοντικούς εμπόδιζε.
* «Μή πίστευε χρόνω»
** Να μην εμπιστεύεσαι εις τον χρόνο.
* «Μηδέν χρημάτων ένεκα πράττε, δει γαρ τα κερδαντά κερδαίνειν»
** Να μη κάνεις τίποτε ένεκα χρημάτων διότι πρέπον είναι τα κέρδη να είναι τα νόμιμα του κερδίζειν.
* «Ό άν ομολογήσης διατήρει»
** Να τηρείς τις συμφωνίες σου.
* «Ομόνοιαν δίωκε»
** Να επιδιώκεις την ομόνοια.
* «Πόλις άριστα πράττει, εν η των άλλων νομιζομένων, αρετή το βέλτιον νομίζεται, κακία δε το χείρον»
** Ευημερεί η πόλη στην οποία όλα θεωρούνται ίσα, αλλά η αρετή περισσότερο ως άριστη ενώ η κακία ως χείριστη.
* «Πράττε αμεταμέλητα»
** Μελέτα τις πράξεις σου ώστε να μη μετανοήσεις μετά.
* «Πράττε δίκαια»
** Να είσαι δίκαιος στις πράξεις σου.
* «Πρεσβύτερον αισχύνου»
** Να ντρέπεσαι τον μεγαλύτερόν σου.
* «Σαυτόν παρασκεύαζε των γονέων άξιον»
** Να ετοιμάζεις τον εαυτόν σου αντάξιο των γονέων σου.
* «Σαυτού μή αμέλει»
** Μη παραμελείς τον εαυτόν σου.
* «Σοφοίς χρω»
** Να διατηρείς σχέσεις με σοφούς.
* «Τοις μεν νόμοις, παλαιοίς χρώ, τοις δε όψεις προσφάτοις»
** Να κάνεις χρήση νόμων παλαιών και τροφίμων φρέσκων.
* «Τους μέλλοντας ασφαλώς τυραννήσειν δει τη ευνοία δορυφορείσθαι και μη τοις όπλοις»
** Όσοι πρόκειται να κυβερνήσουν ως τύραννοι με ασφάλεια, πρέπει να φρουρούνται από την εύνοια – του λαού – και όχι δια των όπλων ή ενόπλων.
* «Ύβριν μίσει»
** Να μισείς τις αυθαιρεσίες.
* «Υιούς παίδευε»
* «Φειδόμενον κρείττον αποθανείν ή ζώντα ενδείσθαι»
** Καλλίτερα ο θάνατος παρά η βιωματική στέρηση από τσιγγουνιά.
* «Φίλοις ευτυχούσι και ατυχούσιν ο αυτός ίσθι»
** Απέναντι στους φίλους σου είτε ευτυχούν είτε δυστυχούν να είσαι πάντα ίδιος.
* «Χάριν απόδος»
** Να ανταποδίδεις ευεργεσία.
 
* Όταν κάποτε ρωτήθηκε: τί εστί '''ελευθερία'''; Ο [[Περίανδρος]] απάντησε: «'''''αγαθή συνείδηση'''''». Και τί εστί «αγαθή συνείδηση»; Εκείνος απάντησε: «'''''η εσωτερική επίγνωση των πράξεών μας'''''»
 
* Σε ερώτηση: '''Τί μέγιστο εν ελαχίστω'''; Εκείνος απάντησε: «'''''Φρένες αγαθαί εν σώματι ανθρώπου'''''» (Έξυπνα μυαλά σε σώμα ανθρώπου).
 
* Σε ερώτηση διατί: '''διατί ουκ αποτίθεται την Αρχήν;''' (Γιατί δεν παραιτείται –δεν εγκαταλείπει την εξουσία); Εκείνος αποκρίθηκε: «'''''τω κατ΄ ανάγκην αρχόντι και το ακουσίως αποστήναι κίνδυνον φέρει'''''» (Για εκείνον που κυβερνά δια της βίας και η εκούσια παραίτηση συνεπάγει κίνδυνο).
 
[[Κατηγορία:Έλληνες|Περιανδρος]]
 
[[Κατηγορία:Άνθρωποι|Περιανδρος]]
515

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης