Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βίβλος

Από Βικιφθέγματα
(Ανακατεύθυνση από Αγία Γραφή)


 • Αγαπάτε αλλήλους. Ιωάν. 13,34
 • Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι. Λευϊτ. 20,7,26
 • Αγρόν ηγόρασα. Λουκ. 14,18
 • Αγρός αίματος. Ματθ. 27,8
 • Άλας της γης. Ματθ. 5,13
 • Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε. Γαλάτ. 6,2
 • Αντί πινακίου φακής. Γένεσις, κεφ. 25
 • Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ. Ματθ. 22,21
 • Αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύλων. Κριταί 16,30
 • Άρον τον κράβατόν σου και περιπάτει. Ιωάν. 5, 8
 • Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε. Γένεσις 1,28
 • Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ματθ. 4,45
 • Γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Κορινθ. 13,1
 • Γενηθήτω το θέλημά σου. Ματθ. 6,10
 • Διά το θεαθήναι. Ματθ. 6,1
 • Διά τον φόβον των Ιουδαίων. Ιωάν. 7,13
 • Διέρρηξεν τα ιμάτια αυτού. Ματθ. 26,65
 • Διυλίζοντες τον κώνωπα την δε κάμηλον καταπίνοντες. Ματθ. 23,24
 • Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Ματθ. 10,8
 • Εγώ δε εφύτευσά σε άμπελον καρποφόρον. Ιερεμίας 2,21
 • Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ιωάν. 14,6
 • Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής. Ιωάν. 6,48
 • Ει δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζει σε, έξελε αυτόν. Ματθ. 5,29
 • Εις τον τύπον των ήλων. Ιωάν. 20,25
 • Εν ιδρώτι του προσώπου σου. Γέν. 3,19
 • Εν ταις τέσσαρσιν γωνίαις της γης. Αποκαλ. 20,8
 • Ενώπιος ενωπίω. Έξοδος 33,11
 • Ευρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Ιωάν. 1,45
 • Έχε με παρητημένον. Λουκ. 14,18
 • Ζητείτε και ευρήσετε. Ματθ. 7,7
 • Ήγγικεν η ώρα. Ματθ. 26,45
 • Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου. Ψαλμ. 140,3
 • Ιδού ο νυμφίος! Ματθ. 25,6
 • Μακάριοι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Ματθ. 5,6
 • Μακάριοι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην. Ματθ. 5,5
 • Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι ότι αυτών εστίν η βασιλεία των ουρανών. Ματθ. 5,3
 • Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις. Ματθ. 26,52
 • Μετά φανών και λαμπάδων. Ιωάν. 18,3
 • Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Ματθ. 6,3
 • Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε. Ματθ. 7,1
 • Μη μου άπτου. Ιωάν. 20,17
 • Μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Ιωάν. 2,16
 • Μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων. Ματθ. 7,6
 • Νυν απολυεις τον δουλον σου δεσποτα. Λουκ. 2,29
 • Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω. Ιωάν. 8,7
 • Ό γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει. Γαλάτ. 6,7
 • Ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω. Λουκ. 14,35
 • Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Ψαλμός ΡΓ' 15
 • ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσῃς. Τωβίτ 4,15
 • Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Ψαλμ. 104,15
 • Ον αγαπά Κύριος παιδεύει. Παροιμ. 3,12
 • Ου δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά. Ματθ. 6,24
 • Ουκ ειμί άξιος ίνα λύσω αυτού τον ιμάντα του υποδήματος. Ιωάν. 1, 27
 • Ουκ επ' άρτω μόνω ζήσηται άνθρωπος. Ματθ. 4,4
 • Ουκ έχει πού την κεφαλήν κλίνη. Λουκ. 9,58
 • Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Έξοδ. 21.24
 • Παν ουν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Ματθ. 3,10
 • Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Μάρκ. 10,31
 • Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με. Ματθ. 26,34
 • Προς το θεαθήναι. Ματθ. 23,5
 • Προφάσεις εν αμαρτίαις. Ψαλμ. 140,4


 • Συ είπας. Ματθ. 26,64
 • Συν γυναιξίν και τέκνοις. Πράξ. 21,5
 • Τα αδύνατα παρ' ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστι. Λουκ. 18,27
 • Το απολωλός πρόβατον. Λουκ. 15,6
 • Το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής. Ματθ. 26,42
 • Τον καλόν αγώνα ηγώνισμαι. Τιμόθ. Β 4,7
 • Τον μόσχον τον σιτευτόν. Λουκ. 15,23
 • Ύπαγε οπίσω μου σατανά. Ματθ. 16,23
 • Φθείρουσιν ήθη χρηστά ομιλίαι κακαί. Κορινθ. Α 15,33
 • Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Ιωάν. 1,23
 • Χαίρετε και αγαλλιάσθε. Ματθ. 5,12
 • Ως πρόβατον επί σφαγήν. Πράξ. 8.32

Δείτε επίσης

[επεξεργασία]
Wikipedia logo
Wikipedia logo
Στη Βικιπαίδεια υπάρχει λήμμα σχετικό με: